Sarzskezelés a raktárban és a gyártásban

Mobil adatrögzítés a kötelező sarzskezelés hatálya alá tartozó termékeknél ERP-integrációval

L-mobile

A jogalkotó minőségi és biztonsági előírásai a gyártási sarzsok nyilvántartására és minden áru azonosíthatóságának biztosítására kötelezik a különböző vállalatokat és gyártókat. A gyártási sarzsok nyilvántartása elengedhetetlen az alapanyagok, a felhasznált anyagok és az értékesített végtermékek nyomonkövethetőségének biztosításához a teljes gyártási folyamat során. Ez szavatolja a fogyasztók számára a szükséges minőséget és biztonságot. Ezt nyomonkövethetőségnek (traceability) is nevezik. A gyártási sarzsok jelölését a különböző iparágakban eltérő módon oldják meg, de a jogszabályi előírások teljesítéséhez továbbra is szükség van a meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő rendszerekre. A legtöbb raktárkezelő rendszer vagy ERP-rendszer már lefedi a sarzskezeléssel kapcsolatos folyamatokat. A megfelelő sarzskezelés rendkívül fontos, amelynél egy egyszerű és felhasználóbarát felület nagy előnyt jelent. Az L-mobile ERP-rendszerbe integrált szoftvermegoldásaival egyszerűbbé válnak a sarzskezelés mindennapi feladatai.

Átláthatóság a sarzskezelésben

Digitális gyártási rendelés sarzskezelési információkkal mobil eszközön

Az ERP-rendszerben kiadott gyártási megrendeléseket az L-mobile rögzíti, így a gyártási sarzsokra vonatkozó összes információ mobileszközön is megtekinthető. A raktári dolgozó egy pillantással láthatja az olyan adatokat, mint a rendelésszám, a sarzsok, a tárolási helyek és a dátumok. A raktárrekesz és az áruk egyszerű szkennelésével a termeléshez történő kivétel digitális visszajelzéssel történik az ERP-rendszerbe.
Az L-mobil gyártással kapcsolatban a gyártott sarzsok mennyisége és ideje egyszerűen és felhasználóbarát felületen keresztül könyvelhető. Ezen túlmenően a termelésben dolgozók a mobil végberendezésen (pl. terminálon) keresztül megtekinthetik munkájuk előrehaladását és az egyes gyártási lépéseket, és időben jelenthetik a munkahelyen fellépő hibákat vagy fennakadásokat. Ezeket a működési adatokat az L-mobile PDA rögzíti, és egy vezérlőpulton rendezve listázza, és valós időben jelenti vissza az ERP-rendszernek. A sarzsok teljes átláthatóságát érheti el a gyártáson belül.
Ha a legyártott sarzsot először vissza kell helyezni a raktárba, az L-mobil warehouse lehetővé teszi a raktárba történő könyvelést, és így a sarzsok digitális kezelését. Ebből a célból a sarzsszámot beolvassa és egy szabad tárolóhelyen tárolja.

Sarzskezelés a raktárlogisztikában

Sarzsinformációk nyomon követése a raktárban történő összes mozgásról

Az L-mobile árubevét-könyvelés a mobil kézi eszközzel beszkennelt, leszállított árut nyilvántartásba veszi, így a nyitott rendelési pozíció automatikusan megjelenik, a szállítólevél száma és dátuma pedig rögzítésre kerül. Az áru egy sarzsszámot kap, amit az ERP-rendszer automatikusan generál vagy egy munkatárs manuálisan hoz létre. Ennek értelmében a termék sarzsszámaival kapcsolatos összes raktármozgási információ (betárolás, áttárolás és kitárolás) megtalálható a nyilvántartásban. Az alkalmazott ERP-rendszertől függően a sarzsazonosítás a szállítási és a minőségmegőrzési dátum megadásával történik. Az L-mobile szoftvermegoldása (ERP-rendszertől függően) a FIFO, LIFO vagy FEFO raktárfolyamatokat is támogatja. Ezután következik a betárolás egy szabad raktárba / tárhelyre. A betárolni kívánt sarzscikkek több készletegységhez is hozzárendelhetők. Ezáltal részmennyiségek is betárolhatók különbőző tárhelyekre.

Az L-mobile támogatja a VDA-vonalkódok és a GS1-szabványnak megfelelő vonalkódok (pl. GS1-128, UDI) beolvasását. Ha az áru elhagyja a raktárat, a sarzsadatok mobil kézi eszközökkel is rögzíthetők a komissiózási folyamat során. Így a gyártó digitálisan dokumentálhatja az összes gyártási folyamatot a nyersanyagtól kezdve, az árubeszerzésen és feldolgozáson át, egészen az értékesítésig, és garantálni tudja a sarzsok nyomonkövethetőségét.

Mobil sarzskezelés a legkülönfélébb folyamatokon keresztül

Garantált tételkövetés a raktáron és a gyártási folyamaton belül.

L-mobile

Készletinfó

Az abszolút készletáttekintést a teljes sarzsnak a raktárakban / tárhelyeken történő átlátható megjelenítése teszi lehetővé. Az ERP-rendszerben nyilvántartott árucikkek a sarzsszámok/sorozatszámok beolvasásával egy mobil kézi eszközön megjeleníthetők az összes tárhelyen / raktárban.

L-mobile

Árufogadás

A gyógyszeripari, élelmiszeripari és építőipari vállalatok a kötelező sarzskezelés hatálya alá eső árucikkeket gyártanak. Az áruszállítás során az árufogadásnál a bejövő árukat a mobil kézi eszközzel nyilvántartásba veszik. Az ERP-rendszerben az adott rendelésre hivatkozva a szállítólevél számát és dátumát sarzsszámok vagy sorozatszámok hozzárendelésével rögzítik.

Digitalisierte Lagerlogistik - Staplerleitsystem Chargenverwaltung Umlagerung

Átraktározás

A kötelező sarzskezelés hatálya alá eső cikkek átraktározásának közvetlen könyvelése a mobil kézi eszközön keresztül történik, a sarzs beírásával vagy beolvasásával, valamint a céltárhely kiválasztásával. A szoftver szabad tárhelyeket javasol. A korábban kiválasztott sarzsok részmennyiségei átraktározhatók.

L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik - Chargenverwaltung Kommissionierung mobiler Datenerfassung

Komissiózás

Az egyes megbízáshoz tartozó komissiólisták nagyon egyszerűen lehívhatók egy mobileszközzel. A rendeléshez tartozó árucikkek és sarzsok összeválogatásához csak a cikkszámokat kell beolvasni. Az Ön ERP-rendszerétől függően az L-mobile a FIFO, FEFO stb. folyamatokat és az útvonal-optimalizálást is támogatja.

L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik - Chargenverwaltung Inventur mobiler Datenerfassung

Leltár

A Leltár modulnak köszönhetően a munkatársai papír felhasználása nélkül, hibamentes leltárnyilvántartást vezethetnek. A megszámlált és rögzített készletek valós időben kerülnek be az Ön ERP-rendszerébe. A szoftver felismeri a sarzskezelés hatálya alá eső cikkeket.

L-mobile Digitalisierte Produktion - Chargenverwaltung und Rückverfolgung mit Betriebsdatenerfassung und Maschinendatenerfassung

Gyártás

Az L-mobile ÜAR a gyártás során rögzíti a kötelező sarzskezelés hatálya alá eső cikkeket, és azokat az irányítópultra küldi a valós idejű gyártási adatok átlátható megjelenítése érdekében.

Sarzskezelés ERP-rendszerben

L-mobile-integráció az Ön ERP-rendszerébe

Az olyan ERP-rendszerek, mint az SAP, a Microsoft Navision, az SAP Business One, a Sage 100 vagy a proAlpha rendelkeznek speciális modulokkal vagy már integrált funkciókkal a sarzskezeléshez. Ezek lehetővé teszik a különböző iparágak jogi előírásainak való megfelelést, valamint a sarzskezelés alá tartozó cikkek jelölését. A nyomon követhetőség érdekében a sarzskezelés alá tartozó árucikkek tételszámot kapnak. A számot vagy az ERP-rendszer generálja automatikusan, vagy a munkavállaló manuálisan. Ennek az az előnye, hogy a sarzsok könnyebben megtalálhatók a rendszerben. Különleges esetekben (pl. hibás tétel) blokkolhatók vagy minőségellenőrzésnek vethetők alá. Így a kár csak a leszállított áru egy részét érinti, és azt ki lehet vonni a forgalomból, valamint ki lehet válogatni a raktárból/termelésből.

A sarzsok a raktárkezelésen belüli készletátadási és leltározási folyamatok tárgyát képezik. A mobil adatrögzítéssel kombinált sarzsszámok alapján a könnyű azonosítás és a készlet áttekintése lehetséges.

Az L-mobile által nyújtott sarzskezelés előnyei

Készletáttekintés a sarzsokról (visszakövethetőség)

Intuitív felhasználói felület

Sarzskezelés az összes raktármozgáson keresztül

Valós időben elérhető az adatok ERP-integráció révén

Raktári folyamatok optimalizálása

A raktár és a gyártás összekapcsolása (sarzsgyártás)

Mobileszközök az L-mobile hardverértékesítésénél

Az L-mobile warehouse könnyen integrálható az Ön ERP-rendszerébe

Raktárszoftver-megoldásunk szabványos interfészt kínál minden szokványos ERP-rendszerhez

Sarzskezelés a Sage Office Line / Sage 100 szoftverben

Sage-rendszerének verziójától függően Ön rendelkezik integrált sarzskezeléssel. Ez lehetővé teszi a sarzsok beállítását, rögzítését, kiértékelését és teljes nyomon követését. A kötelező sarzskezelés hatálya alá tartozó árucikkek beállíthatók a Sage szoftverben. Ennek során különbséget kell tenni az „értékesítési terület” és a „raktárkezelés és értékesítés” között. A sarzskezelés módjától függetlenül az L-mobile warehouse ready for Sage Office Line / Sage 100 lehetővé teszi a mobil munkavégzést a raktárban és a gyártásban.
További információk a raktáron és a gyártáson belül történő sarzskezelésről:

ALPHAPLAN Készletinformáció

Szerszámkezelés

MS Dynamics Leltár

Elektronikus címkék

Áruátvétel D3-vonalkód Infor COM

Grafikus tervezőtábla

Üzemi adatrögzítés BDE

Folyamatos leltár proALPHA

MS Dynamics Átraktározás

Személyi munkaidők rögzítése

Valós idejű jelentés – Szerviz

Bevét gyártásból – sztornó Infor COM

Szabadtárhely-keresés Infor COM

Valós idejű jelentés – Gyártás

Gyártástervezés

Készletszegmentálás L-mobile WMS

ALPHAPLAN Áruátvétel

SAP készletkorrekció

MS Dynamics Készletellenőrzés

Félkész cikkek könyvelése proALPHA

Targoncairányítási rendszer MS Dynamics

Komissiózás – warehouse ready for SAP Business One

MS Dynamics L-mobile Felhasználói Szerepkörkezelés

Készletinformáció proALPHA

ALPHAPLAN Átraktározás

Igényelt cikk kezelése Infor COM

SAP bevét gyártásból

MS Dynamics Betárolás

Pick-by-Light

MS Dynamics Komissiózás

Minőségirányítási adatrögzítés

Átraktározás – warehouse ready for SAP Business One

Kiadás gyártásba Infor COM

MS Dynamics Árufogadás

MS Dynamics Kiadás gyártásba

Áruátvétel L-mobile WMS

ÜAR műveletjelentés Infor COM

Bontás-funkció áruátvételnél Infor COM

MS Dynamics Gyűjtő-átraktározás

Készletinfó – warehouse ready for SAP Business One

Készletkorrekció proAlpha

Leltár Infor COM

Utántöltés proALPHA

DMS vonalkód rögzítése proALPHA-áruátvételnél

Komissiózás vevői rendelésre Infor COM

Nyomon követés

SAP leltár

MS Dynamics Készletkorrekció

E-Kanban – automatizált utántöltés

Készletkorrekció Infor COM

proALPHA átraktározás

MS Dynamics Konténerkezelés

Objektumok nyomon követése

Árufogadás – warehouse ready for SAP Business One

SAP kiadás gyártásba

Komissiózás ML-kitárolás / ML-átraktározás proAlpha

ALPHAPLAN Leltár

Digitalizált gyártás adatrögzítése

ALPHAPLAN Utántöltés

Valós idejű jelentés – Raktár

Anonim könyvelés Infor COM

Elektronikus címkék

Rendeléskövetés

proALPHA Áruátvétel

Félkész cikkek könyvelése MS Dynamics

Targoncairányítás L-mobile WMS

Gépi adatgyűjtés (MDE)

Folyamatközi funkciók L-mobile WMS

proALPHA-betárolás

MS Dynamics Könyvelési információ

ALPHAPLAN Csomagolási jegyzék

Gyűjtő-átraktározás proALPHA

Kiterjesztett valóság (AR) a terepi szervizmenedzsmentben

SAP gyűjtő-átraktározás / kötegelt átraktározás

Nem tervezett kiadás Infor COM

Szerver megoldások | Az Ön igényeit kiszolgáló szerverek

Egyedi összeszerelő munkaállomás

MS Dynamics Gyártás bevét

SAP multikomissiózás

Automatizált gyártástervezés

MS Dynamics ÜAR

Leltár – warehouse ready for SAP Business One

MS Dynamics Raktárkezelési központ

Anyagáramlás

SAP SZR nyugtázás

MS Dynamics Tervezett átraktározás

Hiány kezelése áruátvételnél Infor COM

Rakjegyzékek Infor COM

SAP utántöltés

Mozgáslista-visszajelentés Infor COM

Áruátvétel Infor COM

proALPHA leltár

MS Dynamics Bontás

MS Dynamics Folyamatos leltár

MS Dynamics Gyártás sztornó

Bevét gyártásból Infor COM

Multi-komissiózás proALPHA

Árukivét és komissiózás L-mobile WMS

L-mobile SLS – Targoncairányítási rendszer

Bontás-funkció gyártási bevét Infor COM

Igény létrehozása Infor COM

MS Dynamics Készletinformáció

proALPHA Kiadás gyártásba

Az L-mobile WMS alapfunkciói

Kiadás kooperációs gyártásba Infor COM

SAP áruátvétel

SAP szállítmánykomissiózás

Riportok és statisztikák L-mobile WMS

SAP gyártás sztornó

Leltár L-mobile WMS

MS Dynamics Kötegelt áttárolás

MS Dynamics Kikészítés

Készletinformáció Infor COM

Hálózati megoldások

Gyűjtő betárolás Infor COM

Átraktározás Infor COM

Anyagáramlás nyomon követése

SAP átkönyvelés

SAP betárolás létrehozása

ALPHAPLAN Kötegelt átraktározás

Sarzskezelés MS Dynamics szoftverrel

Az MS Dynamics „cikk-követés” funkciója a „cikk-követés modullal” lehetővé teszi a sarzsszámok használatát. A sarzskezeléssel például a lejárati dátummal rendelkező árucikkek időben ellenőrizhetők, és szükség esetén kiválogathatók. Annak érdekében, hogy az MS Dynamics NAV / Business Central szoftverben a kötelező sarzskezelés alá tartozó termékeit megjelölhesse és nyomon követhesse, a megfelelő sarzsokat hozzá kell rendelnie egy cikk-követéshez a Microsoft Dynamicsban. Amikor a „Tételsz.-köv. -raktár” jelölőnégyzet kipipálásával aktiválja a cikk-követést, illetve a sarzskezelést a Navision / Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerekben, a jövőben a sarzsszám minden könyvelési vagy regisztrációs folyamat során megjelenik a rekordokban.

Az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics mobil adatrögzítéssel működő sarzskezelése a kötelező sarzskezelés hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos minden folyamatot támogat az árufogadástól kezdve, az átraktározáson és komissiózáson át az árukiadásig, minőségmegőrzési dátummal vagy anélkül.

Tételkezelés az SAP-ben

Az SAP-rendszer egy vállalat összes üzleti folyamatában támogatja a sarzskezelést és -feldolgozást. A sarzsok egyszerű azonosítása érdekében az SAP hozzárendelt sarzsszámokat használ. A kiegészítő funkciók közé tartozik a sarzsspecifikáció, a sarzsállapot-kezelés és a sarzskeresés. Ez utóbbi lehetővé teszi adott specifikációkkal rendelkező sarzsok megtalálását a különböző SAP-modulokon (IM, PP, SD és WM) keresztül.

Az L-mobile warehouse ready for SAP megoldással Ön egy teljesen integrált szoftvert kap a raktárban és a gyártásban történő adatrögzítéshez az SAP ERP-rendszere számára.

Sarzskezelés SAP Business One-nal

Az anyagok vagy tételek teljes nyomon követhetőségét biztosító sarzskezelés az SAP Business One sarzskezelésében történik. Az SAP Business One-ban egy sarzshoz sorozatszámok és tételek is hozzárendelhetők. Ez utóbbiak hasonló jellemzőkkel rendelkező tételek csoportjai. Az L-mobile raktárszoftver lehetővé teszi a sarzsok kezelését mobil kézi szkennerekkel. A sorozat- és sarzsszámokat minden raktári könyvelésnél figyelembe veszik, és biztosítják a nyomon követést.

Warehouse Management System

Az L-mobile WMS (Warehouse Management System) megoldással ERP-rendszerhez történő csatlakozás nélkül is kezelhető a teljes árukészlet a raktárban. A sarzsinformációk minden raktármozgást követnek. A gyártásba kivett anyagok szintén nyomon követhetők így.

Az Ön ERP-rendszere nincs a listában? Több mint 26 ERP-rendszerhez kínálunk megoldásokat. Ismerje meg az L-mobile digitalizált raktárlogisztikát.

ERP

Sarzskezeléssel kapcsolatos kihívások a különböző iparágakban

Építőipar

Az olyan építőanyagok, mint a csempék, festékek vagy kövek, ugyanazokból az nyersanyagokból készülnek, de a végtermék az azonos gyártási folyamat ellenére eltérő lehet. Ezért kezelik őket sarzsként, mert így a végfelhasználó számára lehetővé válik az egységes azonosítás. A különböző sarzsoknál fel kell hívni a fogyasztó figyelmét arra, hogy a termékek eltérőek lehetnek (pl. szín, textúra vagy fény).

Autóipar

Az OEM-gyártók (Original Equipment Manufacturer) kötelesek autóipari alkatrészeiket nyomon követni, de ez a szállítókra és a gyártókra is vonatkozik. Gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeiket megjelöljék a betárolásnál vagy a gyártásnál, ami egészen az értékesítésig nyomon követhető. Ez történhet sarzscímkékkel (pl. vonalkód, RFID) vagy lézertechnológiával.

Orvostudomány / gyógyszeripar

Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó német törvénynek megfelelően az orvostechnikai eszközöket gyártó vállalatok kötelesek ezeket egyedi keret- vagy sarzsszámmal megjelölni. Az UDI-rendszert (Unique Device Identification system – egyedi eszközazonosító rendszer) minden gyártónak és importőrnek használnia kell a termék egyértelmű azonosításához és nyomon követéséhez. Az orvostechnikai eszközöket a piacra kerülést megelőzően UDI-azonosítóval (UDI Device Identifier) rögzítik az UDI-adatbázisban.

Élelmiszeripar

A termékek nyomon követhetősége az élelmiszeriparban is fontos szerepet játszik. Egy visszahívás esetén az érintett élelmiszer könnyen azonosítható a sarzsszám segítségével. Az árufogadás során minden terméket egy árufogadási-sarzsszámmal látnak el. A jelölési lehetőségek különbözőek, de általában betűk és számok kombinációjából állnak.

© Copyright 2022 - L-mobile | mobil szoftvermegoldások