Komissiózás | az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics alapmodul egyik funkciója

A komissiózás megkönnyítése az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics Komissiózás és árukiadás révén

A NAV-ban történő raktári komissiózás adminisztrációs terheinek megkönnyítéséhez az L-mobile a Microsoft Navisionhöz a komissiózás és árukiadás funkcióját nyújtja. A Microsoft Dynamics NAV és Business Central bizonylat nélküli kommissiózási megoldás beállítástól függően az adott raktárhelyen ahhoz a megfelelő eredeti bizonylathoz nyúl vissza, amelyre a raktári komissiózás, ill. az árukiadás hivatkozik. Az alábbi bizonylatok kezelésére van lehetőség: vevői rendelés, raktári komissiózás, komissiózási és árukiadási bizonylatok.

Komissiózás az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics szoftvermegoldással

Komissiózás

Árukiadás

A Dynamics NAV-ban, ill. Microsoft Dynamics 365 Business Central-ban nyilvántartott származási bizonylaton szereplő információk a mobil adatrögzítés segítségével valós időben hozzáférhetők a raktárosok számára kéziszkennerükön.

A digitális listák révén a mobil raktárkezelés lehetővé teszi a szkennerekkel történő a mobil komissiózást. A megfelelő bizonylat kiválasztása után a komissiózó munkatárs megkapja az összes információt a NAV szkennerekkel történő, bizonylat nélküli raktári komissiózásához és a rendszer útvonal-optimalizáltan végigvezeti őt a raktáron. Az L-mobile warehouse megoldás a NAV papírmentes komissiózásán és árukiadásán belül támogatja az összes szisztematikát, pl. FIFO, FEFO, vagy az emelkedő vagy csökkenő sorrendben történő rendezést a tárhelylogika szerint.

Ideális esetben a bizonylat nélküli Microsoft Navision komissiózás szkennerek segítségével történik. A vonalkód beolvasásával a valóban kivételezett mennyiségekhez tartozó információk, a kivételezések tárhelyei és az árucikkek kísérőadatai (szériák és sarzsok) közvetlenül az MS Dynamics NAV-ba, ill. Business Central-ba kerülnek átvitelre.

Ha a munkatárs rossz árucikket vagy zárolt sarzsot vételez ki, akkor a papírmentes komissiózás során a vonalkód beolvasása után a rendszer felhívja a figyelmét erre a hibára, és nem kerül sor téves könyvelésre és téves ügyfélnek történő kiszállításra.

A Navision, ill. Business Central rendszerekben a bizonylat nélküli komissiózás végeztével és az árukiadás megerősítése után a mobil adatrögzítés révén elvégzésre kerül könyvelés. Mobil vonalkód szkennerekkel, az adott üzleti logika szerint, a megfelelő eredeti bizonylatokra (vevői rendelés, raktári komissiózás vagy árukiadási bizonylat).

Ezzel párhuzamosan az eredeti bizonylat automatikusan a legújabb adatokkal, mint a leszállított mennyiség, a tárhelykód vagy a sarzs-, ill. sorozatszám, kerül kitöltésre. Végezetül könyvelésre kerül az eredeti bizonylat, és a megfelelő cikk,- érték- és tárhelytételek is létrehozásra kerülnek az MS Dynamics NAV, ill. Microsoft Dynamics 365 Business Central-ban.

Komissiózás Microsoft Dynamics NAV & Business Central-ban

A mindenkori raktári kialakításnak megfelelően a Microsoft Dynamics NAV-ban és az MS Dynamics 365 Business Central-ban különböző lehetőségek állnak rendelkezésre a NAV raktári komissiózáshoz, ill. árukiadáshoz.

Alapvetően a következő feldolgozási módszereket különböztetjük meg:

 • könyvelés közvetlenül a vevői rendelésen keresztül
 • könyvelés a vevői rendelésen keresztül, raktárkomissiózással kapcsolatban
 • árukiadás könyvelése árukiadási bizonylaton keresztül
 • könyvelés árukiadási bizonylaton és komissiózáson keresztül (kétlépcsős árukiadás)

könyvelés közvetlenül a vevői rendelésen keresztül

A közvetlenül a vevői rendelésen keresztül történő könyvelés esetén a Navision-ben és a Business Central-ban egy új vevői rendelés kerül létrehozásra. A fejlécben meg vannak adva az ügyfél (adós) adatai, a rendelési sorokban pedig a kiszállítandó árucikk információi (cikkszám, tárhely kód, raktár kód, mennyiség és adott esetben sorozat- vagy sarzsszám). A rögzítés befejezése után engedélyezhető a vevői rendelés, és létrehozható egy megfelelő komissiózási bizonylat (jelentés) a Microsoft Dynamics-ban.

A vevői rendelés gyakran „leszállítva”-ként kerül könyvelésre, és egy Navison szállítólevél, illetve egy szállítólevél kerül létrehozásra a Microsoft Dynamics Business Central-ban. Ez a szállítólevél kiszedési listaként szolgál ezután a raktári személyzet számára. Ezzel a kiszedési listával bonyolítják le a komissiózok a rendelést. A komissiózás befejeztével előfordulhat, hogy az esetleges eltérések a NAV rendszerből származó szállítólevélre is átvitelre kerülnek. Legrosszabb esetben a szállítólevél sztornózására van szükség.

A közvetlenül a vevői rendelésen keresztül történő könyvelésnek tehát nagy hátrányai vannak, mert bár az áru fizikailag a raktárban van, a Navision-ben vagy Business Central-ban már kiszállított mennyiségként van megjelölve. Emellett a kiszedési lista és a fizikai komissiózás közötti eltérés esetén a komissiózáson belül el kell végezni a szállítólevél-sztornó MS Dynamics-ban történő könyvelését, amely meglehetősen körülményes.

Könyvelés a vevői rendelésen keresztül, egy raktárkomissiózással kapcsolatban

Az olyan raktárak esetében, ahol nem szükséges komissiózás, az áruk kitárolásához a raktárkomissiózás bizonylata kerül használatra.

A NAV raktári komissiózás létrehozásának alapja szintén egy vevői rendelés a megfelelő árucikk, mennyiség és tárhely információkkal. A vevői rendelés engedélyezése után létrehozható egy raktári bizonylat Navision-ben, ill. Microsoft Dynamics 365 Business Central-ban. A raktári komissiózás itt létrehozható közvetlenül a vevői rendelésen keresztül vagy raktárkomissiózás funkción keresztül, és egy engedélyezett rendeléssel való összekapcsolással. A Navision-ben, ill. Business Central-ban lévő vevői rendelés valamennyi releváns információja átvitelre kerül a Navison raktári komissiózásba. Emellett a logisztikában történő komissiózásoknál van egy további oszlop, a „mozgatási mennyiség”. Ez a valóban leszállított mennyiségnek felel meg.

A Microsoft Dynamics NAV és Business Central raktári komissiózás létrehozása után a bizonylatból egy kiszedési lista készül a raktári munkatárs számára. A kiszedési listával a komissiózó megkezdi az áruk kiszedését.

A fizikai komissiózás után a kiszedési listán szereplő információk, amelyeket általában a komissiózó kézzel jelöl meg, átvitelre kerülnek a raktári komissiózásba. Csak ebben a pillanatban lesz átlátható, hogy milyen mennyiség, és adott esetben mely sarzsok vagy sorozatszámok valójában milyen helyről kerültek kivételre. Ezt követően könyvelésre kerül a raktári komissiózás, és a vevői rendelés sorai frissítésre kerülnek az MS Dynamics-ban.

A vevői rendelésen keresztüli Navision raktári komissiózással kapcsolatos könyvelés hátránya, hogy nagy adminisztrációs ráfordítással jár. Először ki kell nyomtatni a papír alapú listákat, amelyeket a komissiózás után manuálisan kell létrehozni. Itt időbeli eltérés alakul ki a fizikai árumozgás és a Navision-ben, ill. Business Central-ban történő könyvelés között. A folyamatban fellépő adathordozó váltás következtében nem zárható ki a magasabb hibakockázat.

Könyvelés közvetlenül az árukiadási bizonylaton keresztül

Az „árukiadás szükséges” jelölésű raktárak esetében kerül használatra az árukiadási bizonylat. A Navision raktári komissiózással ellentétben az árukiadási bizonylattal lehetőség van több bizonylatot összefoglalni a Microsoft Dynamics NAV-ban, ill. MS Dynamics 365 Business Central-ban. Míg raktári komissiózásnál mindig azonos vonatkozás áll fent egy vevői rendeléshez, addig az árukiadási bizonylaton eltérő vonatkozás szerepelhet. Az árukiadási bizonylat létrehozható közvetlenül egy vevői rendelésből az MS Dynamics-ban, illetve létrehozható a NAV-ból, ill. Business Central-ból az árukiadási bizonylat szűrők használatával több eredeti bizonylatból.

Mindkét esetben a kiszállítandó árucikk összes információja, pl. cikkszám, raktár-, ill. tárhelykód, stb. a vevői rendelésből átvitelre kerül az árukiadási bizonylat soraiba.

Ezután megfelelő jelentés alapján létrehozható a kiszedési lista a komissiózó számára MS Dynamics NAV-ban/Business Central-ban. A kiszedési listával a komissiózó munkatárs megkezdi az áruk komissiózását az árukiadás számára.

Az árukiadás számára történő fizikai komissiózás után a kiszedési listán szereplő információk, amelyek ebben az esetben is általában kézzel lettek feljegyezve, átvitelre kerülnek az árukiadási bizonylatra. Mint az előző esetben is, csak itt lesz látható, hogy milyen mennyiség, és adott esetben mely sarzsok vagy sorozatszámok valójában milyen tárhelyről kerültek kivételre. Ezt követően megtörténik az árukiadási bizonylat könyvelése a Microsoft Dynamics rendszerben és a vevői rendelés sorai aktualizálásra kerülnek. Azonban csak akkor, ha az árukiadási bizonylatban nincs több nyitott tétel. A rendelési sorok sikeres aktualizálása után a Navision-ben egy szállítólevél kerül létrehozásra, valamint adott esetben az értékesítési számla is elkészül.

Ügyfélrendelés könyvelése árukiadási bizonylaton és komissiózáson keresztül (kétlépcsős árukiadás)

Egy másik változat az árukiadási bizonylat és komissiózás kombinációja. Itt egy árukiadási bizonylatból létrehozásra kerül egy komissiózás, és ez a bizonylat valamennyi MS Dynamics-ban szereplő információval továbbadásra kerül a komissiózónak. A komissiózó munkatárs ezután a lista alapján elvégzi a Microsoft Navision komissiózás lépését az árukiadáshoz.

A fizikai árukiadás-komissiózás után az információk, például a valóban kivételezett mennyiségek és a tárhelyek átvitelre kerülnek a komissiózási bizonylatra a Navision-ben vagy Business Central-ban, és sor kerül a komissiózás regisztrálására.

A sorok regisztrálása a sorok aktualizáláshoz vezet az árukiadási bizonylaton, amely a teljes feldolgozást követően szintén az MS Dynamics-ban könyvelhető.

Az árukiadás könyvelése után az adott cikktételek raktárkészlete csökkentésre kerül, a rendelés sorok a NAV-ban vagy Microsoft Dynamics 365 Business Central-ban a valóban elszállított mennyiségre aktualizálódnak, és új információkkal lesznek kitöltve. A folyamat a vevői szállítólevéllel és – adott esetben – a számlával ér véget.

A papír alapú listák kinyomtatása, valamint az időeltérés az áru raktárban történő fizikai rendelkezésre bocsátása és az MS Dynamics-ban történő könyvelés között nagy adminisztratív ráfordítást igényel. A manuális információbevitel a mennyiségnél, sorozatszámnál, tárhelyeknél, stb., és az MS Dynamics NAV-ban/Business Central-ban történő utólagos bevitel magas hibaátvételi kockázattal jár. Emellett átláthatatlanság alakulhat ki, ha az árut másik tárhelyről veszik ki, mint a javasolt tárhely. Ezután a munkatársaknak az árukiadási bizonylat és komissiózás területén kiemelkedő MS Dynamics ismeretekkel kell rendelkezniük a folyamat végrehajtásához.

A kezdőcsomag belépő a mobil adatrögzítés világába

Indítson az L-mobile kezdőcsomaggal, amit rugalmasan kiegészíthet további modulokkal

Komissióziási technológiák

A szkennerekkel történő Navision mobil komissiózás mellett egyéb komissiózási eljárások is léteznek, melyek segítík Önt a hibák elkerülésében a komissiózás területén.

Például a Pick-by-Light technógiával a komissiózáshoz a leszedendő árucikkeket a tárhelyen fényjelzéssel vizuálisan kiemelheti. A Pick-by-Light technógiával rendelkező Microsoft Navision komissiózás használata akkor célszerű, ha a kiszedéskor raktárosainak mindkét kezükre szükségük van. A raktári komissiózás visszajelzése az árukiadás, ill. a gyártás számára itt is valós idejű és közvetlenül a MS Dynamics NAV, ill. Business Central rendszerekbe fut be.

Ha a Microsoft Navision komissiózása során a vizuális Pick-by-Light technológia helyett inkább hangalapú papírmentes NAV komissiózást szeretne használni, akkor az L-mobile a NAV & Business Central mobil adatrögzítéssel együtt a Pick-by-Voice technológiával történő komissiózást kínálja Önnek. E komissiózási módszerrel a raktárosai fejhallgatón keresztül kapják meg a kiszedésre vonatkozó utasításokat, és a mikrofonba való beszéd útján erősítik meg ezeket a bizonylat nélküli Dynamics NAV komissiózás során.

We need your consent to load the content of YouTube.

Mit dem Klick auf das Video werden durch den mit uns gemeinsam Verantwortlichen Youtube [Google Ireland Limited, Irland] das Video abgespielt, auf Ihrem Endgerät Skripte geladen, Cookies gespeichert und personenbezogene Daten erfasst. Damit kann Google Aktivitäten im Internet verfolgen und Werbung zielgruppengerecht ausspielen. Es erfolgt eine Datenübermittlung in die USA, diese verfügt über keinen EU-konformen Datenschutz. Weitere Informationen finden Sie hier.

Jmx0O2RpdiBjbGFzcz0nYXZpYS1pZnJhbWUtd3JhcCcmZ3Q7Jmx0O2lmcmFtZSB0aXRsZT0mcXVvdDtMLW1vYmlsZSB3YXJlaG91c2UgaW0gRWluc2F0eiBiZWkgZmFsY2gmcXVvdDsgd2lkdGg9JnF1b3Q7MTUwMCZxdW90OyBoZWlnaHQ9JnF1b3Q7ODQ0JnF1b3Q7IHNyYz0mcXVvdDtodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC9JZVNEdi1rZFV5WT9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCZxdW90OyBmcmFtZWJvcmRlcj0mcXVvdDswJnF1b3Q7IGFsbG93PSZxdW90O2FjY2VsZXJvbWV0ZXI7IGF1dG9wbGF5OyBjbGlwYm9hcmQtd3JpdGU7IGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYTsgZ3lyb3Njb3BlOyBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmU7IHdlYi1zaGFyZSZxdW90OyBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4mZ3Q7Jmx0Oy9pZnJhbWUmZ3Q7Jmx0Oy9kaXYmZ3Q7

mobil felület warehouse ready for MS Dynamics | Komissiózás

 • Komissiózás

  Az L-mobile útvonal-optimalizáltan vezeti át a felhasználót a raktáron

 • Komissiózás

  A rendelés digitális kiszedési lista alapján komissiózható

 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  L-mobile Digitalisierte Lagerlogistik warehouse ready for MS Dynamics Basismodul Kommissionierung und Warenausgang mobile Oberfläche
 • Komissiózás

  11-komissiozas-vevoi-rendeles-MS Dynamics-8-digitalis-kiszedesi lista

Az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics Komissiózás előnyei

Papíralapú listák elhagyása a komissiózás és árukiadás során

Az információk zökkenőmentesen és valós időben érhetők el

A ténylegesen leszállított mennyiségek, tárhelykódok és – adott esetben – sorozatszámok vagy sarzsszámok valós idejű visszajelzése az MS Dynamics-nak

Útvonal-optimalizált komissiózás

Nincs szükség utólagos manuális adatrögzítésre

Hibás szállítások következetes kiküszöbölése

A komissiózás, avagy a következő: Csomagolom a rendelésemet

Olvassa el cikkünket, ismerje meg a különböző komissiózási eljárásokat és válassza ki, hogy melyik komissiózási mód a lenne legmegfelelőbb az Ön számára.

Papírmentes komissiózás és áruküldés az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics rendszerrel

Tekintse meg demónkat ingyenesen, bármikor, amikor ideje van rá!

 • A mobil megoldás előnyei a komissiózáshoz

  A webcastunkból megtudhatja, hogyan lehet a komissiózást és a kiszállítást papírmentessé, átláthatóvá és útvonal-optimalizálttá tenni.

 • Elő demó a legfontosabb funkciókról

  A demónkból részletes bepillantást kaphat az MS Dynamics NAV és Business Central rendszerekhez kifejlesztett L-mobile warehouse szoftvermegoldásainkról.

 • Hasznos gyakorlati példák

  Ügyfeleink sikeres projektpéldái alapján betekintést nyerhet a papírmentes komissiózás és kiszállítás előnyeibe, és képet kaphat arról, hogy milyen optimálisan működik együtt az L-mobile warehouse az Ön MS Dynamics rendszerével.

We need your consent to load the content of YouTube.

Mit dem Klick auf das Video werden durch den mit uns gemeinsam Verantwortlichen Youtube [Google Ireland Limited, Irland] das Video abgespielt, auf Ihrem Endgerät Skripte geladen, Cookies gespeichert und personenbezogene Daten erfasst. Damit kann Google Aktivitäten im Internet verfolgen und Werbung zielgruppengerecht ausspielen. Es erfolgt eine Datenübermittlung in die USA, diese verfügt über keinen EU-konformen Datenschutz. Weitere Informationen finden Sie hier.

Jmx0O2RpdiBjbGFzcz0nYXZpYS1pZnJhbWUtd3JhcCcmZ3Q7Jmx0O2lmcmFtZSB0aXRsZT0mcXVvdDtQYXBpZXJsb3NlIEtvbW1pc3Npb25pZXJ1bmcgdW5kIFdhcmVudmVyc2FuZCBtaXQgTVMgRHluYW1pY3MgfCBMLW1vYmlsZSBPbiBEZW1hbmQgV2ViY2FzdCZxdW90OyB3aWR0aD0mcXVvdDsxNTAwJnF1b3Q7IGhlaWdodD0mcXVvdDs4NDQmcXVvdDsgc3JjPSZxdW90O2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUtbm9jb29raWUuY29tL2VtYmVkL0RDMWZSdnNzWDk4P2ZlYXR1cmU9b2VtYmVkJnF1b3Q7IGZyYW1lYm9yZGVyPSZxdW90OzAmcXVvdDsgYWxsb3c9JnF1b3Q7YWNjZWxlcm9tZXRlcjsgYXV0b3BsYXk7IGNsaXBib2FyZC13cml0ZTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhOyBneXJvc2NvcGU7IHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZTsgd2ViLXNoYXJlJnF1b3Q7IGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiZndDsmbHQ7L2lmcmFtZSZndDsmbHQ7L2RpdiZndDs=

warehouse ready for MS Dynamics referenciák

Birkenmeier Stein+Design GmbH
© Copyright 2023 - L-mobile | mobil szoftvermegoldások
Adatvédelem
Az L-mobile solutions GmbH & Co. KG és leányvállalata, az L-mobile Hungary Kft. (székhelye: Budapest), a felhasználói adatok feldolgozásához külső szolgáltatásokat vesz igénybe. A felhasználói adatok feldolgozásához történő hozzájárulás nem szükséges a weboldal használatához, de lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználói élményt javítsuk. Kérjük, ennek fényében válasszon:
Az L-mobile solutions GmbH & Co. KG és leányvállalata, az L-mobile Hungary Kft. (székhelye: Budapest), a felhasználói adatok feldolgozásához külső szolgáltatásokat vesz igénybe. A felhasználói adatok feldolgozásához történő hozzájárulás nem szükséges a weboldal használatához, de lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználói élményt javítsuk. Kérjük, ennek fényében válasszon: