• L-mobile digitalizált gyártás moduláris MES anyagáramlás

Legyen az üzemi adatrögzítése sokkal átláthatóbb | L-mobile BDE

A gyártási folyamatok visszakövetése a BDE szoftverrel

Minden termelővállalatnak az a célja, hogy a hatékonyság és a nyereségesség növelése érdekében folyamatosan optimalizálja a gyártási folyamatokat. A megfelelő idejű, hibátlan és teljes üzemi adatrögzítés teszi lehetővé a különféle üzemállapotok visszakövetését, ugyanis ezek az adatok nyújtanak tájékoztatást a legyártott mennyiségekről, és egy adott gépen vagy munkahelyen szükséges időtartamokról. A gépkihasználtságra vagy az üzemzavarokra vonatkozó adatok szintén fontosak az optimalizálás során. Mindezt az L-mobile üzemi adatrögzítés (BDE) teszi lehetővé, ügyelve arra is, hogy a gyártásban részt vevő személyek számára a BDE-rendszer kezelése egyszerű legyen.

BDE az ERP-rendszerhez csatlakoztatva

Az Ön ERP-rendszeréhez csatlakoztatott üzemi adatrögzítés könnyebben megvalósíthatja a megfelelően ütemezett és költséghatékony gyártást. Az üzemi adatrögzítés a gyártási rendelés engedélyezésével kezdődik. Az engedélyezés történhet közvetlenül az ERP-rendszerben, vagy akár egy gyártástervező program, például az L-mobile APS gyártástervező rendszer segítségével. A rendelések az engedélyezés pillanatából elérhetők az L-mobile BDE-rendszerében. A felhasználóbarát üzemi adatrögzítő terminálok (BDE-terminálok) lehetővé teszik az egyes munkahelyeken az egyszerű és intuitív munkavégzést.

Üzemi adatrögzítés a gyártás során

Az üzemi adatrögzítő szoftverrel a gyártási rendelések az első indítástól kezdve, a különféle állapotjelentéseken keresztül, egészen a teljes gyártási folyamat lezárásáig valós időben jeleníthetők meg az L-mobile felhasználóbarát kezelőfelületén. Ennek köszönhetően egy adott gyártási rendelés aktuális állapota bármikor megtekinthető. Az L-mobile termelékenységi irányítópult továbbá lehetővé teszi egyedi vezérlőpultok összeállítását. A gyártásban részt vevő munkatársak a BDE-rendszer egyértelmű ikonjainak segítségével gyorsan és egyszerűen végezhetik el az adott könyveléseket. Nem szükséges az ERP alaposabb ismerete, mert az L-mobile BDE szoftvere szabványos interfészen keresztül kommunikál az ERP-rendszerrel, és a könyvelések automatikusan történnek.

 • Felhasználó- és jogosultságkezelés

  A rendszergazda vagy egy arra jogosult személy a Felhasználó- és jogosultságkezelés alatt rendeli hozzá az egyes munkatársakhoz a jogosultságokat (pl. mennyiség/selejt jelentése, vagy rendelések előkészítése, indítása, befejezése). A jogosultságok munkahelyenként is meghatározhatók, például csoportmunka esetén. Így egy adott gépen különböző funkciók és könyvelések is végrehajthatók.

  Digitalizált gyártási üzemi adatrögzítés a gyártás során
 • Munkahelykezelés gyártási rendelésekhez

  A gyártási folyamatnak megfelelően különböző számú munkahely hozható létre, illetve kezelhető. Munkahelynek azt a helyet nevezzük, ahol egy munkatárs a gyártás egyes munkafázisait végrehajtja. Ez történhet közvetlenül a gyártóberendezésen, vagy attól távolabb, egy manuális munkahelyen. Az ERP-rendszer az engedélyezett gyártási rendeléseket munkahelyekre vetítve jeleníti meg. Az BDE-terminál megjeleníti a gyártási rendelésben szereplő információkat, mint például a rendelési számot, a cikkszámot, a határidőt és a cikk megnevezését. A művelet rövid szöveges leírása is megadható itt. A TÉNY és TERV mennyiségek is megjelennek.

  Digitalizált gyártás L-mobile üzemi adatrögzítés
 • BDE-terminál

  A munkahely kezelőpaneljén keresztül az üzemi adatrögzítő szoftver a műveletek egyszerű kezelését biztosítja. A felhasználóbarát felület segítségével az idők és mennyiségek egyszerűen jelenthetők. A gyártást végző munkatárs az érintőképernyőn gyorsan és egyszerűen indíthatja el, szakíthatja meg és fejezheti be az egyes műveleteket.

 • Műveletek megtekintése

  A megfelelően ütemezett gyártáshoz elengedhetetlen a műveletek átláthatósága. Éppen ezért az BDE-szoftver az egyes műveletek állapotát színekkel jelöli. Ezek alapján egy művelet lehet elindított, megszakított, előkészítés alatt vagy hibás. A hibaüzeneteket szintén az üzemi adatrögzítő szoftver jeleníti meg a terminálon. Itt van lehetőség az üzemzavar okainak megadására is.

  Digitalizált gyártás üzemi adatrögzítéssel
 • A rendelés előrehaladása

  A rendelések az előrehaladási adatok alapján valós időben követhetők nyomon. Ezt a TÉNY- és TERV-mennyiséget, valamint a rendelés adott állapotát megjelenítő állapotjelző sávok teszik lehetővé. Egy színes ábra további tájékoztatást nyújt a beállított időhöz képest az előrehaladás állapotáról. Az adatok az ERP-rendszerben található gyártási rendelés alapján jelennek meg.

  Digitalizált üzemi adatrögzítés és a rendelés előrehaladása
 • Több gép kezelése

  A gyártás rugalmasságát több gép egyidejű kezelése biztosítja. Ha az üzemi adatokat személyre szabottan kell rögzíteni, az L-mobile BDE-rendszerével azokat munkatársak, gépek vagy munkahelyek, valamint rendelések szerint együttesen jelenítheti meg. Így bármikor megtudhatja, hogy melyik munkatárs, mikor és melyik rendelésen dolgozott. Mindez lehetővé teszi, hogy egy munkatárs egyszerre csak egy munkahelyen vagy gépen, és csak egy rendelésen dolgozzon. Továbbá arra is van mód, hogy egyszerre több munkatárs dolgozzon ugyanazon a gyártási rendelésen vagy több különböző rendelésen.

  Digitalizált üzemi adatrögzítés több gép kezelésével
 • Termelékenységi irányítópult

  Az irányítópult lehetővé teszi az összes munkahely, vagy adott munkahelyek csoportos, egy vagy több központi helyen történő, áttekintő megjelenítését. Minden, az L-mobile BDE által küldött üzenet közvetlenül az irányítópulton is megjelenik. Ez lehetővé teszi a szükséges információk összefoglaló megjelenítését a különböző csoportok számára. Éppen ezért javasoljuk, hogy az irányítópultot a gyártáson belül, egy központi helyen, egy nagy monitoron jelenítsék meg. De természetesen arra is van mód, hogy az irányítópultot az irodai munkahely valamennyi L-mobile-kompatibilis végberendezésén megjelenítsék.

  L-mobile Digitalisierte Produktion - Datenerfassung BDE Cockpit

A gyártási rendelés állapotára vonatkozó üzenetek

A gyártás alatt lévő rendelés adott állapotára vonatkozó információ

Egy művelet során a munkatársak az L-mobile BDE-rendszer segítségével különböző üzeneteket küldenek a rendelés állapotáról az adott munkahelyen vagy gépen. Ennek során egy rendelés lehet előkészítés alatt, elindítható, megszakítható, valamint hibaüzenet is küldhető.

BDE-terminálok az L-mobile hardver-értékesítésénél

Magasabb fokú automatizálás és folyamatbiztonság

Az RFID-technológia integrálása

A kézi üzenetek különféle technológiák alkalmazásával sok helyen automatizálhatók. Így az összeszerelő munkatársak könyvelésre fordított ideje lerövidíthető, és a tényleges feladatukra összpontosíthatnak.

Az egyik ilyen lehetőség az RFID-technológia alkalmazása. Ebben az esetben a folyamat kezdetekor egy RFID-jeladót kell az adott rendeléshez hozzárendelni. A jeladó elhelyezhető például a munkadarab-tárolón, illetve a megrendelési dokumentumon. A munkahelyeket megfelelő RFID-olvasókkal szerelik fel. Amint a rendelés az egyik munkahelyre érkezik, a jeladót automatikusan leolvassa a rendszer, majd az L-mobile szoftver a megfelelő rendeléshez tartozó beviteli felületet jeleníti meg. Ennek köszönhetően a lehető legkisebbre csökken a hibás jelentések száma.

Csatlakoztatás a gépi adatgyűjtéshez (MDE)

A gyártási munkatársak számára további támogatási lehetőséget kínál a gépek csatlakoztatása a vezérlőelemeikkel kommunikáló L-mobile gépi adatgyűjtéshez (MDE). Az L-mobile lehetővé teszi az ott generált jelek vételét és értelmezését, majd ennek alapján a megfelelő könyvelést. Itt, a beépített vezérlőelemtől függően, darabszámlálókról vagy állapotüzenetekről lehet szó. Így megszüntethető a darabszámok és állapotüzenetek kézi bevitele, ami tovább csökkenti a hibalehetőségek számát.

Egyedi összeszerelés

Az egyéni ügyféligények kielégítése egyre fontosabb és hatalmas előnyt jelent a piacon a versenytársakkal szemben. Az L-mobile BDE bővítése további elemekkel a képzetlen munkaerő esetén is lehetővé teszi a nagymértékű változatosságot, valamint a lehető legkisebb hibahányaddal történő gyártást. Ezt a lehetőséget az L-mobile egyedi összeszerelő munkaállomással kínáljuk.

Az L-mobile production könnyedén integrálható az Ön ERP-rendszerébe

Digitalizált gyártási szoftvermegoldásunk szabványos interfészt nyújt minden szokványos ERP-rendszerhez.

Az L-mobile üzemi adatrögzítő alkalmazás főbb jellemzői

Az adatok rögzítése valós időben történik

Közvetlenül csatlakozik az ERP-rendszerhez

Jön- és megy-üzenet

A rendelések különböző állapotának képi megjelenítése

Lehetőséget biztosít a csoportmunkára és több gép kezelésére

Csatlakoztatható hozzá az AutoID-technológia

Az L-mobile warehouse alkalmazásával lehetővé válik a belső szállítási folyamatok integrálása

Gyors reakcióképesség üzemzavar esetén

Lehetővé teszi az optimalizálási lehetőségek felismerését

További L-mobile modulokkal bővíthető

Biztosítja a gyártási folyamatok átláthatóságát

Munkahelykezelési jogosultság beállításokkal

Digitalizált gyártás referenciák

© Copyright 2024 - L-mobile | mobil szoftvermegoldások