• L-mobile Digitalizált gyártás Értékelés Jelentés

Digitalizált gyártás | L-mobile reporting

Teljes eszközhatékonyság megvalósítása a gyártásban

Az L-mobile reporting segítségével feltérképezheti folyamatait a folyamatos optimalizálás érdekében

Miért van szükségük a termelővállalatoknak egy jelentéskészítő eszközre?
Milyen előnyök származnak ebből a gyártás során és milyen mutatószámok játszanak ebben fontos szerepet?
Az ipari vállalatok a gyártás folyamán mindig különböző kihívásokkal és munkamódszerekkel szembesülnek.
A gyártás során azonban mindig ugyanazok a célkitűzések érvényesek:
a hatékonyság növelése, a forrásfelhasználás csökkentése, valamint az áttekinthető adatmegjelenítés a teljes gyártás folyamatában.

Az átlátható gyárhoz vezető úton a teljes eszközhatékonyság (TEH) – Overall Equipment Effectiveness (OEE) – képezi a folyamatoptimalizálás alapját. A TEH-mutató egy gép vagy berendezés értékelésére szolgál, és a következő három tényezőből áll:

Rendelkezésreállási mutató

Teljesítménymutató

Minőségi mutató

Ezeknek az értékelési szempontoknak az alapján határozza meg a TEH-mutatószám annak a százalékban kifejezett értékét, hogy egy gép vagy berendezés adott sebesség mellett milyen arányban állít elő minőségi termékeket és egyben azonosítja a lehetséges gyártási veszteségeket.

Ahhoz, hogy a gyártás hatékonyságát ilyen terjedelemben értékelni lehessen, először is egy stabil adatbázisra van szükség, ami a gyártási folyamatok aktuális, valós helyzetét mutatja. Ez az adatbázis képezi a gyártási jelentések alapját, az úgynevezett adattárházat. Ezért fontos előzetesen alaposan átgondolni, hogy milyen tényezőket kell majd értékelni, és milyen adatokból álljon össze ez a mérési érték, illetve a fő teljesítménymutató, azaz a KPI (Key Performance Indicator).

Néhány kattintással áttekintést kaphat a felszerelési és gyártási teljesítményről – a megfelelő KPI-ok segítségével ez könnyen megoldható

L-mobile Digitalisierte Prodiktion Auswertung Reporting GIF_Jahresueberblick

Annak érdekében, hogy a lehetőségeket és kockázatokat, valamint az optimalizálási lehetőségeket a gyártásban rögzíteni lehessen és fel lehessen használni, szükség van arra, hogy a specifikus mutatószámokat meghatározzuk, és a hatékonyság növelésére szolgáló intézkedéseket azok ismeretében hozzuk meg.

Milyen a gyártás jelenlegi teljesítménye? Hogyan alakul a raktárkészlet és a rendelkezésre bocsátás? Betartják-e az előírt időket? Ezt és még sok más kérdést lehet megválaszolni az intelligens adatelemzéssel.

A gyártás hatékonyságának értékeléséhez az alapvető KPI-ok mellett, valamint a gyártási teljesítmény elemzése és a személyzeti munkarend mellett még sok egyéb mutatószám járul ahhoz hozzá, hogy a hatékony gyártástervezés és gyártásirányítás érdekében a termelési volument, az átfutási időket, hibákat és kieséseket, az esetleges gyengeségeket fel lehessen tárni.

 • Gyártási teljesítmény

  A gyártási teljesítményt a hibátlanul előállított termékek alapján értékelik.

 • Személyzet bevetése

  A gyártási folyamatban a személyzet a teljesítmény növelésének alapvető optimalizálási lehetősége.

 • Gép- vagy üzemkihasználtság

  A gép- vagy üzemkihasználtság a gépek üzemidejének a teljes kapacitáson belüli arányát írja le.

 • Átfutási idők

  Az átfutási idő a gyártási folyamat kezdete és vége közötti időkülönbség. Az átfutási idő a teljes gyártási folyamatra vonatkozik, beleértve a termékek szállítását és tárolását, és a gépek beállításával kezdődik.

 • Készletek

  A készletszint a raktárban lévő árukészlet.

 • Termelési veszteségek

  A gyártási folyamat hibái miatt a vállalat igazolhatóan elmaradt nyereségét termelési veszteségnek nevezzük.

 • Visszautasítási ráta

  A selejt aránya azt jelzi, hogy az előállított termékeknek a teljes termelésen belül mekkora hányadát utasítják vissza rossz minőség miatt.

 • Ciklusidő

  A gyártási folyamatban a ciklusidő vagy ciklussebesség azt az átlagos időt írja le, amely alatt egy mennyiségi egység elhagyja a termelési rendszert.

 • Határidők betartása

  A határidőre történő szállítás a megállapított határidő betartását jelenti. Ez a jelzőszám azt mutatja meg, hogy a beérkező megrendelés feldolgozása időben teljesült-e.

 • Gyártási mennyiség

  A gyártási mennyiség az adott időszakban előállított termékek mennyisége.

Az Ön útja az átlátható gyárhoz: KPI-ok kötegelésével az Ön személyreszabott gyártásjelentési vezérlőpultja

Az L-mobile reporting a folyamatos adatáramlás segítségével információs alapot biztosít Önnek ahhoz, hogy a folyamatokat optimalizálja, a gyártási minőséget növelje és a költségeket csökkentse. A gyártási kiértékelési eszköz a gyártási folyamatokat az Ön által meghatározott, különböző üzleti folyamatokból származó KPI-ok alapján elemzi. Ehhez szakértőink olyan megfelelő adatforrásokat jelölnek ki, mint az cég saját tulajdonú ERP-rendszerét, az L-mobile CRM rendszert, az L-mobile üzemi adatok regisztrálását vagy gépiadatok regisztrálását (BDE / BDE, SCADA), valamint releváns adatelemzéseket. Annak érdekében, hogy ezeket a meghatározott adatfolyamokat az adattárházba át lehessen emelni, először kiszűrik az adatokat.
Miután az adatokat sikeresen feltöltötték az adattárházba, ki lehet számolni a MES mutatószámokat, és a felhőalapú IoT felületen áttekinthető vezérlőpultokon lehet azokat megjeleníteni.
Az adatok részletes és áttekinthető valós idejű feldolgozása ekkor döntési alapul szolgál a gyártási folyamatok javítására és a folyamatbiztonság növelésére. Egy szempillantás alatt rögzíteni lehet így az L-mobile gyártásjelentési rendszer által feldolgozott adatokat. Ez az adatmegjelenítés segít Önnek folyamatainak elemzésében és kiértékelésében, és tájékoztatást nyújt a problémák hátteréről, az optimalizálási lehetőségekről, de arról is, hogy mi hol működik jól.

L-mobile digitalizált gyártás jelentés kiértékelése

Az L-mobile az adatfolyam áttekinthető gyártási adatainak megjelenítésére a Microsoft felhőmegoldását használja. Az üzleti intelligencia (BI) felület rugalmasan alkalmazkodik az Ön egyéni igényeihez, és az adatfolyam megjelenítésére felhőalapú rendszerből származó és helyben tárolt adatokkal is használható. A Microsoft Power BI csak egy a sok felhős megoldás közül. Az adatfolyam és a megjelenített gyártási adatok kötegelésére és elemzésére az L-mobile gyártásjelentés teljesen platformfüggetlenül alkalmazható, és bármely tetszés szerinti BI-eszközzel kombinálható.

Személyreszabott kiértékelő vezérlőpultok, áttekinthető adatmegjelenítés és a gyártási folyamatok valós idejű leképezése

L-mobile reporting az Ön gyártásái folyamataira szabva

Az L-mobile gyártásjelentései az Ön adattárház-rendszerének adatait jeleníti meg, és a gyártási adatok vizualizálása útján átfogó áttekintést ad az összes gyártási folyamatról, és lépésről lépésre egyre részletesebb folyamatelemzést tesz lehetővé.

Éves áttekintésben elemezheti ki a jó és selejt mennyiségeket, továbbá az L-mobile reporting elemző és kiértékelő rendszer szintén figyelembe veszi az üzemi és gépállapotok gyártási visszajelzéseit, a zavarokat és kieséseket valós időben határozza meg. A gyártásjelentések mutatószámainak nyomon követését arra is használhatja, hogy az a problémákat kellő időben, előre jelezze. A gyártási adatokat valós időben színes jelölésekkel is megjelenítheti a gyártócsarnok egyes területei szerint.

Az L-mobile gyártásjelentés minden visszajelzést rögzít a gyártás területéről, és a teljes adatfolyam alapján áttekinthető képet nyújt a gyártás egészéről.
A monitoring és gyártási visszajelzések ennek kapcsán nemcsak az üzemi információkat és gyártási mutatószámokat veszik figyelembe, hanem adatszemléltetést is készítenek a közvetlenül a berendezésekhez kapcsolódó KPI-ok alapján.

L-mobile Digitalisierte Prodiktion Auswertung Reporting GIF Produktionscockpit

Funkciók áttekintése

Áttekinthető vezérlőpultok dinamikus nézetben

Átfogó szűrési lehetőségek

Adatforrások és felhasználói szerepek központi irányítása

Teljesítmény-vezérlőpultok egyedi és szabad konfigurálása

Az adatok és ábrák exportálása CSV-fájlként bármikor lehetséges

Automatikus megjelenítés maximumértékek/küszöbértékek átlépésekor

KPI-irányítópult operatív és stratégiai információs rendszerként

Közvetlen kapcsolódás az üzemi adatok regisztrálása (ÜAR) funkcióhoz a gyártás valós idejű adatainak bevonásával

Közvetlen interfész az Ön ERP-rendszeréhez

Üzleti intelligencia (BI) eszközök webes szoftveralapként

Átfogó támogatás a Microsoft Power BI-hoz Microsoft aranyfokozatú partnereként

Az L-mobile termelékenységi irányítópult

Az egyes munkahelyek folyamatos áttekintése érdekében az L-mobile termelékenységi irányítópult biztosítja valamennyi gyártási folyamat áttekinthető megjelenítését egy vagy több központi helyen.

Minden olyan jelentés, amelyet az L-mobile üzemi adatok regisztrálásán keresztül hoz létre, közvetlenül megjelenik a termelékenységi irányítópulton, és így a különböző felhasználói csoportoknak valós időben áll rendelkezésre.
A termelékenységi irányítópulton az L-mobile az üzemi adatok regisztrálásán keresztül történő üzemi adatok rögzítése és megjelenítése mellett megjeleníthet még a forrástervezést és további információkat a folyamatról, mint például az átfutási és gyártási időket, mennyiségeket, beleértve a selejt mennyiséget, zavarokat és kieséseket, valamint a megbízás státuszát.

L-mobile Digitalisierte Produktion - Datenerfassung BDE Cockpit
L-mobile Digitalisierte Prodiktion Auswertung Reporting GIF Maschinencockpit

L-mobile – gépi cockpit

A gépi cockpit (irányítópult) a gép műszaki információihoz nyújt központi hozzáférést.Az elérhető gépek listájából kiválaszhatja, hogy melyikről szeretne több információt látni.
A gyártási potenciálok gyakran a gyártási folyamaton belül mennek veszendőbe.
Ennek során az L-mobile gépiadat-rögzítő rendszere jelentős mértékben hozzájárul termelékenysége növeléséhet. A gépiadat-rögzítő rendszer (GAR, MDE, SCADA) alapfeladata egy gyártási forrás számára aktív kapcsolat létrehozása a gyártási rendelés és a fizikai gépállapot között. A gépekre vonatkozó adatok folyamatos és pontos rögzítésével a GAR lehetővé teszi gyártási folyamatainak optimalizálását és gépeinek hatékony kihasználását.

A gépek adatainak rögzítése során gyűjtött információkat az L-mobile irányítópult vizuális formában tudja megjeleníteni.
Egyrészt grafikus adatmegjelenítés áll rendelkezésére a gyártásról egy áttekinthető 2D csarnokalaprajz formájában, másrészt a gyártási környezetre vonatkozó KPI-ok közvetlenül hozzárendelhetők. Megjelenítheti továbbá az egyes gépek karbantartási munkáit, a gépek kihasználtságát, futásidejét, és ellenőrizheti, hogy esetleg akut anyagigény állt-e elő egyes gépeknél vagy munkahelyeken. A gépek több hónapnyi vagy évnyi adatainak rögzítésével előre megjeleníthet üzemzavarokat, és a gyártás tervezése során gyorsabb reakcióidőt lehet figyelembe venni.

Részesüljön Ön is belőle – bonyolult folyamatok kézben tartása gyorsan és egyszerűen

Üzemi információk rögzítése és megjelenítése

 • üzemi adatok / forrástervezés
 • átfutási és gyártási idők
 • gyártási és selejtmennyiség
 • megbízások, kiszállítás/visszáru státusza
 • gyártási kiesések azok okaival együtt
 • állapotok
 • futásidők
 • meghibásodások

Gyártási mutatószámok rögzítése és megjelenítése

 • a gyártási folyamat teljesítményének elemzése mutatószámok (pl. TEH) alapján
 • tervezett gyártási előírások monitorozása
 • termékek minőségének felügyelete (Right First Time)
 • a gyártási folyamat hatékonyságára való következtetés
 • a gyártási költségek felügyelete

Berendezésekre vonatkozó mutatók vizualizálása

 • a gyártási adatok vizualizálása áttekinthető 2D csarnokalaprajzon
 • a gyártási környezet mutatószámainak közvetlen kapcsolódása
 • gépek karbantartási munkáinak vizuális megjelenítése
 • gépek meghibásodásának megjelenítése a jövőre nézve
 • a gépek és munkahelyek anyagigényének ellenőrzése
 • gépadatok / gépkihasználtság és futásidők

Az L-mobile production könnyedén integrálható az Ön ERP-rendszerébe

Digitalizált gyártási szoftvermegoldásunk szabványos interfészt nyújt minden szokványos ERP-rendszerhez.

Az L-mobile testreszabott jelentéskezelő rendszere az alábbi előnyöket nyújtja

Részletes és pontos információk a különböző üzleti folyamatokról

Releváns és feldolgozott adatok valós időben a döntés előkészítéshez

Lehetőségek és kockázatok felismerése, optimalizálási lehetőségek feltárása és kihasználása

Hasznos mutatószámok kifejlesztése

A szerzett információk hálózatba szervezése párhuzamok felismeréséhez

Folyamatok optimalizálása és a folyamatbiztonság növelése

Digitalizált gyártás referenciák

© Copyright 2024 - L-mobile | mobil szoftvermegoldások