• Digitalizált raktárlogisztika valós idejű jelentés

Digitalizált raktárlogisztika | L-mobile reporting

Jobb átláthatóság a raktárban a raktári irányítópult segítségével

A raktári elemzésre szolgáló egyedi vezérlőpultok új lehetőségekkel

A növekvő vállalatméret és a változó ügyféligények hatással vannak a vállalat különböző területeire.
A piac folyamatos fejlődése gyakran hatással van a raktárkezelésre is.
Ilyenkor nagy segítséget nyújtanak a raktári irányítópultok, mert raktárterületeket jeleníthetnek meg, és releváns mutatószámokkal szolgálhatnak a kiértékeléshez és a tervezéshez.
A raktári irányítópult lehetővé teszi a raktárelemzéseket, és gondoskodik az okos vállalatirányításról.

Mik a jelentések és miért van ezekre szükség a raktárban?

Annak érdekében, hogy az összetett raktárfolyamatokat és az azokból származó adatokat a jövőbeli döntésekhez és intézkedésekhez fel tudják használni, a vállalatok raktári cockpit formájában jelentéseket készítenek. A valós idejű elemzések segítségével minden megszerzett adat folyamatosan nyomon követhető és digitális jelentések vagy egyedileg tervezett műszerfalak formájában kiadható.

A beszámolás, mint a kontrolling egyik részterülete, lehetővé teszi a vállalat felelős személyei számára, hogy az összegyűjtött ismeretek alapján fontos döntéseket hozzanak a jövőbeli vállalati folyamatokra vonatkozóan – és ez minden üzleti területen így van.

Az üzleti intelligencia (BI) jelentéskészítés előnyei

Átláthatóság a vállalat minden területén

Adatalapú cselekvési tervek

Minden fontos információ központilag elérhető

Gyors válaszidő minden folyamatban

Mindig naprakész adatok valós időben

Fedezze fel és használja ki az optimalizálási lehetőségeket

Melyek a sikeres jelentéskészítés követelményei a raktárlogisztikában?

 • A folyamatok és az üzleti mutatók ellenőrzése

 • A kitűzött célok elérésének elősegítése

 • Támogatás fontos döntésekhez

 • A folyamatok ellenőrzése és koordinálása

A megfelelő kulcsmutatók meghatározása

Mielőtt egy vállalat kiértékelhetné a megszerzett folyamatadatokat, belsőleg meg kell határozni, hogy mely információk relevánsak a vállalat további fejlődése és sikere szempontjából. A raktári folyamatok optimalizálásához a szükséges raktári KPI-kat (Key Performance Indicator) a menedzsment határozza meg a raktárvezetőkkel és a logisztikai vezetőkkel együttműködve. A raktári KPI-k, mint például a raktár kihasználtsága, a készletforgalom vagy a minimális készletszintek prioritása a vállalat egyedi követelményeitől függően változhat. Ezek a kulcsszámok képezik a raktárlogisztikában a jövőbeli vállalati döntések alapját.

Ugyanezt a megközelítést követik a vállalat minden területén, például a termelésben vagy a szolgáltatási területen, hogy végül holisztikus és átlátható áttekintést kapjanak az összes üzleti folyamatról.

Kiváló minőségű adatforrások beszerzése

Aki adatokat akar értékelni, annak először össze kell gyűjtenie ezeket az adatokat. Különösen a raktározás és a logisztika területén az információkat különböző helyeken gyűjtik, például az ERP-rendszerben, egy külső WMS-ben (Warehouse Management System) vagy egy mobil raktármegoldásban, például az L-mobile warehouse-ban. Ahhoz, hogy mindezen adatokból értelmes következtetéseket lehessen levonni, biztosítani kell, hogy az információk jó minőségűek legyenek. A hibás adatokat vagy a kettős adatbevitelt ki kell zárni.

Nagy teljesítményű riport-eszköz használata

A jelentéskészítő szoftver segítségével a generált adatok és folyamatinformációk egy központi platformon elemezhetők és nyomon követhetők. A digitális műszerfalak (dashboardok, cockpitek) megkönnyítik a felelős alkalmazottak számára az áttekintést, és valós időben minden fontos kulcsszámot megadnak. Így mindig naprakész maradhat, és nyomon követheti üzleti folyamatainak fejlődését.

L-mobile warehouse reporting

Mobil raktári riportok: hogyan optimalizálhatja logisztikai folyamatait hosszú távon a megfelelő KPI-kkal?

Egy raktári irányítópult (másnéven raktári vezérlőpult) létrehozása előtt szükséges a raktári területek és raktári folyamatok elemzése.
Ezáltal feltárjuk a lehetőségeket, és lehetővé tesszük a jelentések készítését.
A raktári folyamatok alapján képzett mutatószámokkal raktárelemzéseket és értékeléseket készíthetünk. Ezek segítségével felmérhető a raktár hatékonysága, és megállapítható, hogy milyen jellegű optimalizálás szükséges.
Az adott raktárra jellemző folyamatok alapján egyedi mutatószámok lehetségesek.
Példák a fő teljesítménymutatókra (KPI-kra):

Raktár kihasználtsága és raktárkészlet

Átlagos felhasználás és minimálkészletek

Raktári árukészlet forgási sebessége

Megbízások, kiszállítások, visszáru, gépek és futásidők státusza

Tájékoztatás leállásokról és üzemzavarokról

Forrástervezés

Az L-mobile warehouse könnyedén integrálható az Ön ERP-rendszerébe

Digitalizált szolgáltatásmegoldásunk szabványos interfészt nyújt minden szokványos ERP-rendszerhez.

 • Raktári adatok feldolgozása üzleti intelligencia megoldással

  Az adatok elemzéséhez és a megjelenítéséhez természetesen szükségünk is van azokra. Ezeket egy már meglévő rendszer biztosítja, mint például az Ön ERP-rendszere, amely tartalmazza a raktári adatokat. Az adatok származhatnak az üzleti intelligencián alapuló ERP-adatbázisból (helyben) vagy egy felhőben tárolt adatbázisból is. Egy raktári irányítópulton az ERP-rendszer adatai mellett akár egy raktárkezelő rendszerből származó adatokat is meg lehet jeleníteni.

  L-mobile digitalizált raktárlogisztika - Reporting warehouse raktárelemezés, konzol, raktári kihasználtság
 • A fő raktári teljesítménymutatók (KPI-k) elemzése

  A raktárterületeken és a raktári folyamatok – mint például a betárolás, komissiózás vagy csomagolás – során keletkező adatokat egy BI-eszközzel fel lehet dolgozni. Az adatok így valós időben állnak rendelkezésre, és a raktárkezelés során biztosítják a raktárvezető számára a szükséges átláthatóságot. A raktári irányítópult felületét igényei szerint tudja testre szabni. Támogatást nyújtunk a releváns raktári folyamatainak implementálása és megjelenítése során.

  Valós idejű jelentések a főbb teljesítménymutatókkal (KPI), raktárelemző vezérlőpultok

A 8 legfontosabb KPI a raktárkezelés optimalizálásához

Különböző mérőszámok állnak rendelkezésre, amelyek informatív jelentéseket nyújtanak Önnek a raktárlogisztikáról. A vállalattól és annak célkitűzéseitől függően eltérő, hogy mely KPI-k alkalmasak a sikeres raktároptimalizáláshoz. Vannak azonban olyan raktárt érintő mérőszámok, amelyeknek a BI-eszközzel történő értékelése mindig hasznos.

Készletpontosság

A vállalatok számára különösen fontos, hogy mindig kellő információval rendelkezzenek az aktuális raktárkészletről, hogy mindig elegendő erőforrás álljon rendelkezésre. A digitálisan rögzített és a ténylegesen rendelkezésre álló készlet között azonban mindig lehetnek eltérések.

Ha az ERP-rendszerben rögzítették az árukat, de a raktárban nincsenek készleten, akkor ezt látszólagos készletnek nevezzük. Az ilyen álkészlet az egyik leggyakrabban előforduló készletpontatlanság.

Annak érdekében, hogy ezek és más pontatlanságok a lehető legalacsonyabb szinten maradjanak, vagy legjobb esetben teljesen elkerülhetők legyenek, a raktárkészletet folyamatosan ellenőrizni és elemezni kell. Így a készlettel kapcsolatos mérőszámokon alapuló optimalizálással magas szolgáltatási minőséget és a pénzügyi veszteségek elkerülését lehet elérni.

Termelékenység

A raktári termelékenység szintén kiváló KPI a raktárirányítás optimalizálásához. A megadott bemenő erőforrás és az előállított kimenő erőforrás arányát írja le. Erre példa lehet a munkaórák és a szedett tételek aránya.

A termelékenység tovább bontható a mélyebb értékelés lehetővé tétele érdekében. Például az egy alkalmazottra jutó megrendelések felhasználhatók a teljesítmény termelékenységének meghatározására.

A raktár kihasználtsága

A raktárkihasználtság segítségével nyomon követheti a rendelkezésre álló raktárterület tényleges kihasználtságát, a tárhelyek foglaltsági szintjét a teljes rendelkezésre álló helyhez viszonyítva.

A vállalat célja, hogy ennek a mutatónak az értékét a lehető legjobban kiegyensúlyozza. A túl magas raktárkihasználtság ugyanis azt jelenti, hogy túl sok tőkét kötnek le, míg a túl alacsony kihasználtság azt jelenti, hogy túl sok raktárterület marad kihasználatlanul.

Raktári árukészlet forgási sebessége

A készletforgási ráta megmutatja a raktári dolgozónak, hogy egy szabadon meghatározott időszakon belül milyen gyakran fordult meg vagy adták el a készletet. A készletek forgási sebességének optimalizálásával magasabb forgási sebességre törekszik, hogy hatékonyabb tőkehasználatot érjen el az erőforrások finanszírozására.

Minimális készletszint

A raktározás és logisztika területén egy másik fontos mutatószám a minimális készletszint. Azt a mennyiséget jelzi, amely alá nem csökkenhet a készlet, vagyis mindig rendelkezésre kell állnia a raktárban. Ez biztosítja a vállalat szállítási képességét és minimalizálja az ellátási szűk keresztmetszeteket.

Jelentett adatok

A minimális készletszint szorosan kapcsolódik a jól meghatározott utánrendelési szinthez. Amint egy erőforrás készletszintje a szükséges szint alá csökken, és így eléri az újrarendelési szintet, új árut kell rendelni. Ezáltal a rendelési szint a raktári rendelésmennyiség optimalizálásának fontos kulcsszáma.

Ennek a mutatószámnak az értékelésének egyik eredménye lehet például az anyagáramlás optimalizálása a kötőelemek esetében: az anyagáramlási lánc digitalizálása az Ön logisztikai és gyártási folyamatain belül lehetővé teszi a kötőelemek zökkenőmentes későbbi szállítását. A vállalatok erre a célra modern RFID-Kanban-ládákat használhatnak. A szükséges folyamatok hálózatba kapcsolását és digitalizálását a háttérben az L-mobile intelligens szoftvermegoldása biztosítja, akárcsak a jelentéstétel esetében.

Átlagos készletszint

Ennek a mutatószámnak az elemzésével áttekintést kaphat arról, hogy átlagosan mennyi erőforrás van raktáron. Ha az átlagos készletszint változik, az általában hatással van a tőkelekötési költségekre, valamint az általános raktározási költségekre.

Raktározási költségek

A raktározási költségek kifejezés a működési anyagok, késztermékek, köztes termékek vagy nyersanyagok tárolása során felmerülő összes költséget jelenti. A raktározási költségek értékelésével a jelentés áttekintést nyújt a vezetőség számára a raktár jelenlegi kihasználtságáról, valamint a költségek megoszlásáról.

A raktárkészlet és a raktár kihasználtság áttekintése egy jelentéskészítő eszközzel

A mindennapi munka során a szükséges átláthatóságot egyedi vezérlőpultok biztosítják az ügyvezetők, a raktárvezetők és a raktári munkatársak számára.

A digitális kiértékelések lehetővé teszik a folyamatok és munkafolyamatok egyszerűsítését és optimalizálását az egész vállalaton belül – többek között a raktárkezelés területén is. A releváns raktári teljesítménymutatók (KPI-k) segítségével a raktárban meglévő logisztikai folyamatok teljesítménye és hatékonysága átláthatóan és folyamatosan elemezhető és javítható. A gyenge pontok és lehetőségek azonosításához azonban a vállalatoknak holisztikusan kell szemlélniük az összes érintett folyamatot. Ezért a megfelelő KPI-k kiválasztása rendkívül fontos döntés.

Raktárkezelés üzleti intelligencia segítségével

A megfelelő raktári teljesítménymutatók (KPI-k) meghatározása után a raktári területek adatai egy testreszabott raktári cockpitben elérhetővé tehetők a lehetséges optimalizálási igények azonosítása érdekében. Ebből a célból a különböző rendszerekből, pl. ERP-rendszerekből vagy raktárkezelő rendszerekből (WMS) származó összes adatot automatikusan összeállítják és egy központi adattárházban tárolják. Az alkalmazott üzleti intelligencia eszköz, röviden BI-eszköz, ezután hozzáfér ehhez az adattárházhoz, és biztosítja, hogy a kívánt kulcsszámok megjelenjenek az egyes műszerfalakon.

Raktári tevékenységek előrejelzése és kiértékelése

A fő teljesítménymutatók (KPI-k) használata a raktárban tájékoztatást nyújt a raktár teljesítményéről

Ügyvezetőként vagy raktárvezetőként könnyedén kézben tarthatja vállalatának raktári tevékenységeit egy üzleti intelligencia eszköz segítségével. Ebben jól áttekinthető ábrák is segítik. Jelentések alapján körvonalazódnak a raktárirányítás, az árucikkek vagy az egyes raktári folyamatok optimalizálási lehetőségei.

 • Milyen hosszú a különféle árucikkek átlagos raktározási ideje?
 • Hol keletkeznek jelentős költségek a raktárban?
 • Mely rendelések vagy megbízások teljesítése történik kellő időben vagy megkésve?
 • Mennyi időt vesz igénybe egyes árucikkek betárolása?
 • Mely raktári folyamatokat kell optimalizálni?

Raktárlogisztikai rendszerében az L-mobile reporting folyamatosan valós idejű adatokat szolgáltat, így mindig aktuális és releváns információk állnak rendelkezésére. Ezáltal nem csupán átfogó képet kap a raktáráról, hanem jövőbemutató optimalizálásokat és folyamatmódosításokat is végrehajthat.
Az L-mobile WMS (Warehouse Management System) raktárkezelő rendszer vagy a meglévő ERP-rendszerébe integrált L-mobile warehouse szoftvermegoldás révén megteremti annak a lehetőségét, hogy raktári folyamatait kielemezze.
A témával kapcsolatos további információkkal szívesen állunk rendelkezésére.

Miért optimalizálhatja logisztikai folyamatait mobil raktárjelentéseink segítségével?

A digitalizált raktárlogisztika számára óriási előnyt jelent az olyan jelentési szoftverek használata, mint az L-mobile reporting. Az L-mobile warehouse mobil raktármegoldásunkkal kombinálva a raktárkezelési folyamatok könnyen és gyorsan elemezhetők. Mind az L-mobile raktár, mind a jelentéskészítő eszközünk könnyen integrálható az Ön meglévő ERP-rendszerébe.

A raktár számára kialakított L-mobile valós idejű jelentés az alábbiakat teszi lehetővé:

 • A raktáradatok rögzítése üzleti intelligencia-megoldással, pl. Microsoft Power BI-vel.

 • Az információk központi lekérdezése az ERP-rendszerből és más programokból

 • Az egyes raktározási területek részletes értékelésének végrehajtása, pl. betárolás, komissiózás vagy csomagolás.

 • Tegye átláthatóbbá a raktári folyamatokat, és kezelje az adatokat valós időben.

 • Szabadon alakíthatja ki a raktár cockpitjének felületét

 • Testreszabott dashboardok létrehozása a vezérigazgatók, raktárvezetők és raktári dolgozók számára.

További funkciók

Személyreszabott vezérlőpultok raktárvezetők számára

Raktárlogisztikai előrejelzések

Alacsony költségek és optimális forrásfelhasználás

Feldolgozott információk valós időben a döntések támogatására

Lehetőségek és kockázatok, gyengeségek és erősségek felismerése

Optimalizálási lehetőségek felismerése és kihasználása

Mérvadó mutatószámok meghatározása

Folyamatok optimalizálása és a folyamatbiztonság növelése

Mobil eszközön valós időben lehívható – platformfüggetlen módon

warehouse referenciák

L-mobile warehouse és a Stadler Rail

A Stadler vállalat, vasúti járművek egyik piacvezető gyártójaként, az általunk nyújtott L-mobile warehouse mobil raktári megoldással a járművenkénti 300 000 alkatrész raktári folyamatait egyszerűsítette le, és gyorsította fel.

Nézze meg referenciafilmünket, és ismerje meg az L-mobile warehouse által nyújtott előnyöket.

© Copyright 2024 - L-mobile | mobil szoftvermegoldások