• Digitale Transformation in der Produktion

Digitalizáció a termelésben az SAP és más intelligens megoldások segítségével

Üzleti átalakulás, digitális átalakulás, mesterséges intelligencia – számos kifejezést társítunk a digitális korszakhoz, amelyben ma élünk, úgy az iparban, mint a magánéletben. A digitalizáció, az automatizálás és a technológia gyors fejlődésének köszönhetően ma számos lehetőség kínálkozik a digitális átalakulás megvalósítására, különösen a gyártó vállalatok számára. Az üzleti átalakítás egyik úttörője a német SAP szoftvercég. A vállalat az Ipar 4.0 területén számos alkalmazással és megoldással, a legjobb feltételeket kínálja a digitális átalakuláshoz.

De mi is rejtőzik pontosan e kifejezés mögött – és hogyan lehet ezt az átalakulást az SAP, az intelligens technológiák és az L-mobile szoftvermegoldások segítségével sikeresen megvalósítani a termelésben? Fedezzük fel együtt, hogyan léphet a digitalizált gyártás felé vezető útra!

Mi a digitális átalakulás?

Ahogy a kifejezés is sugallja, a digitális átalakulás a meglévő folyamatok, szokások és ügyfélélmények újradefiniálásáról vagy átalakításáról szól. Különösen vállalati szinten kell újragondolni a működést, hogy a jövőben is versenyképesek maradhassunk a piacon. Ezt nemcsak technológiai átalakulással kell elérnünk, hanem a kulturális és vállalati fejlődéssel is támogatnunk kell ezeket az átalakulási folyamatokat. A mai világ, így az ügyfelek igényei is gyorsan változnak, ezért a folyamatok és az üzleti modellek állandó kiigazítást igényelnek annak érdekében, hogy vállalatként megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak. Ez a cél alapvetően néhány gondolattal összefoglalható, amelyeket a vállalaton belüli digitális átalakulásnál követni érdemes:

Folyamatos, hosszú távú kapcsolat az ügyfelekkel

… részletes, valós idejű elemzések és személyre szabott ügyfélélmények alapján

Hatékonyságnövelés

… az összes üzleti folyamat mentén, például a termelékenység növelése, a költségek csökkentése vagy a szabványosított folyamatok automatizálása és digitalizálása révén.

Forgalomnövekedés

… az új üzleti modellek által létrehozott új termékeknek vagy szolgáltatásoknak köszönhetően.

Mindez a digitális és intelligens technológiáknak a meglévő folyamatokba és rendszerekbe történő, vállalatszerte megvalósuló integrálásával valósul meg. Ezek a technológiák optimálisan alkalmazkodnak a vállalat egyedi követelményeihez és céljaihoz – és így lehetővé teszik a digitális átalakulást minden üzleti területen és minden iparágban:

 • A raktárlogisztika és a gyártási folyamatok átalakítása

  … a teljes ellátási lánc átfogó átláthatóságáért és munkafolyamatainak automatizálásáért

 • Intelligens technológiák

  … pl. a chatbotok és a virtuális valóság lehetővé teszik az automatizált és modern belépési folyamatokat az emberi erőforrások területén.

 • Digitális átalakulás az értékesítés utáni szolgáltatásokban

  … lehetővé teszi a személyre szabott szolgáltatásokat és a zökkenőmentes állapotfelügyeletet a műszaki iparágakban

Az innovatív technológiák alkalmazása óriási mértékben hozzájárul a folyamatos fejlődés megvalósításához digitális átalakulás formájában a vállalatokon belül mindenképpen, de akár a társadalom egészén belül is. Ami korábban analóg, kézi és időigényes munka volt a vállalatoknál, azt ma már automatizált üzleti folyamatok végzik, amelyeket olyan digitális technológiák támogatnak, mint a mesterséges intelligencia (MI), a robotika vagy a(z) (ipari) dolgok internete.

Digitális átalakulás és Ipar 4.0 – az ipari forradalom következő lépése

Hogyan jött létre a digitális átalakulás?

Különböző típusú átalakulások a vállalaton belül: A digitális átalakulástól az üzleti átalakulásig

Aki a digitalizációval és az átalakulással kapcsolatos témákkal foglalkozik, a “digitális átalakulás” kifejezés mellett óhatatlanul találkozik az “üzleti átalakulás” kifejezéssel is. Míg a digitális átalakulást elsősorban a vállalaton belüli technológiai fejlődéssel hozzák összefüggésbe, addig az “üzleti átalakulás” alatt egy mindenre kiterjedő átalakulást értünk. A teljes átalakulási folyamatot testesíti meg, és nemcsak a digitális, hanem a működési és kulturális továbbfejlesztés formájára is utal. Az üzleti átalakulás terén is fontos fejlemények zajlanak.

Ez elsősorban a hierarchikus és vállalati struktúrák átalakításáról szól, amelynek középpontjában a rugalmas és megerősített együttműködés áll minden vállalati részleg bevonásával. Ezzel egyidejűleg a meglévő gondolkodásmódokat, munkafolyamatokat és a vállalat teljes információkezelését újragondolják, optimalizálják és a jelenlegi körülményekhez igazítják az üzleti átalakulás során, így egy új vállalati kultúra alakulhat ki.

Az üzleti átalakulással elérni kívánt célok hasonlóak azokhoz, amelyeket már a digitális átalakulásnál is láthattunk: Csökkentse a vállalat költségeit, növelje a termelékenységet és a forgalmat, valamint növelje az ügyfelek elégedettségét.

Üzleti folyamatainak optimalizálását és a termelés digitalizálását tervezi az üzleti átalakulás részeként? Vegye fel velünk a kapcsolatot! Szakértőink együtt dolgoznak ki egy olyan koncepciót, amely tökéletesen igazodik az Ön egyéni igényeihez és követelményeihez.

Intelligens technológiák és digitális átalakulás – példák a digitalizáció megvalósítására az üzleti átalakuláson belül

Mesterséges intelligencia (MI) és gépi tanulás (ML)

 • MI - Mesterséges intelligencia

  A mesterséges intelligencia (MI) kifejezés minden olyan alkalmazást és technológiát magában foglal, amelyek lehetővé teszik, hogy a gépek emberi képességeket és intelligenciát sajátítsanak el. A gépek így képesek a folyamatokról és kérdésekről ítéletet alkotni, és az összegyűjtött adatok alapján problémákat megoldani.

 • ML - Gépi tanulás

  Ahogy a neve is mutatja, a gépi tanulási technológia lehetővé teszi a gépek, különösen a számítógépek számára, hogy tanuljanak. Tudniuk kell tanulni a mindennapos használat során gyűjtött adatokból. Ebből a célból az adatok gyűjtésére és értékelésére algoritmusok széles skáláját használják. A cél az, hogy a számítógépek folyamatosan továbbfejlődjenek, és így képesek legyenek a tanultak alapján következtetéseket levonni, hogy egyre hatékonyabban oldjanak meg problémákat és hajtsanak végre feladatokat.

 • NLP - Természetes nyelvi feldolgozás

  A mesterséges intelligencia területén a “természetes nyelvfeldolgozás” valószínűleg az egyik legelterjedtebb technológia a magánháztartásokban – még akkor is, ha az NLP rövidítés első pillantásra talán nem jut eszébe. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a gépek és számítógépek feldolgozzák és reprodukálják a szövegeket és az emberi beszédet. A legismertebb példa erre minden bizonnyal az Alexa virtuális beszédszolgáltatás, amelyet az Amazon vállalat számos termékébe integrált.

 • DL - Mély tanulás

  A mesterséges intelligencia célja, hogy a gépek átvegyék és megoldják a feladatokat emberi közreműködés nélkül. A mélytanulással a technológia egy lépéssel tovább megy. Itt a gépeknek nem egyszerűen önállóan kell elvégezniük egy feladatot, hanem képesnek kell lenniük arra, hogy felismerjék a folyamatok struktúráit, hogy azok alapján megalapozott döntéseket hozhassanak. A Deep Learningben erre a célra komplex algoritmusokat használnak.

Hogyan használják a mesterséges intelligenciát (MI) a digitális átalakulásban?

Különösen azokon az üzleti területeken, ahol rendszeresen nagy mennyiségű adatot kell összegyűjteni és feldolgozni, a mesterséges intelligencia bevezetése ideális módja a folyamatok automatizálásának és az alkalmazottak munkájának megkönnyítésének. Különösen a feldolgozóiparban rengeteg adat halmozódik fel. Ez a Big Data és a mesterséges intelligencia termékeny kombinációját hozza létre, amely pontos elemzéseket és eredményeket produkál a fontos vállalati döntésekhez – a digitális átalakulás lényegét.

A gépekből, érzékelőkből vagy az ERP-rendszerből származó információk optimális alapot jelentenek a sikeres minőségbiztosításhoz és az úgynevezett “prediktív karbantartás” alkalmazásához az Ön saját termelésében. A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás algoritmusai részletes kiértékelést nyújtanak a vállalat saját gépeiről, így könnyen megelőzhetők a termelés leállásai – és ezzel nemcsak időt, hanem rengeteg pénzt is megtakarítanak. A bemutatott megoldások a gyártás mellett például az ügyfélkommunikációban is felhasználhatók, digitális és intelligens chatbotok formájában, de számtalan egyéb területen is alkalmazhatóak. A mesterséges intelligencia így a digitális átalakulás egyik központi technológiájává válik.

Big Data és In-Memory Computing

A Big Data kifejezés olyan nagy mennyiségű adatra utal, amely egy vállalatnál a fontos vállalati döntések alapjául szolgál. A digitalizált folyamatok nagy mennyiségű adatot generálnak, melyet aztán tárolnak, feldolgoznak és részletesen elemeznek. A feldolgozóiparban számos forrásból gyűlnek össze adatok, amelyek például a gyártásellenőrzés szempontjából rendkívül fontosak: Az ERP rendszertől kezdve, pl. SAP S/4HANA, a gyártásban lévő gépeken és eszközökön át a tárgyak internetének (IoT) platformjáig. Az olyan technológiák, mint az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) és egyéb érzékelők szintén folyamatosan, valós időben szolgáltatják ezeket a különböző adatformátumokat, így minden adat mindig naprakész, és biztosítja az optimalizált termelést.

Nyilvánvaló, hogy ezek az adatmennyiségek olyan nagy méreteket öltöttek, hogy már nem lehet őket a korábban szokásos módszerekkel, például az alkalmazottak által végzett kézi kiértékelésekkel feldolgozni. Az in-memory computing (IMC) kifejlesztése ezért mérföldkövet jelent a Big Data feldolgozásában. Az alapelv: minden felhalmozódó adatot már nem merevlemezeken tárolnak, mint korábban, hanem RAM-ban (random-access memory), azaz a munkamemóriában – in-memory – tárolnak. Ez az eljárás figyelemre méltóan felgyorsítja az adathozzáférést és ezáltal a nagyméretű adatok elemzését. Minden adat azonnal elérhető a RAM-ban, és lehetővé teszi rendkívül nagy mennyiségű adat gyorsítótárazását anélkül, hogy a gyors válaszidőt és az optimális teljesítményt fel kellene áldozni.

In-Memory Computing SAP HANA segítségével

Az SAP HANA-val az SAP is egy nagy teljesítményű, memórián belüli adatbázisra támaszkodik már mintegy tíz éve, hogy az adatok feldolgozását sokszorosára gyorsítsa. Az SAP HANA adatbázis helyben vagy felhőalapú megoldásként is elérhető, és olyan intelligens technológiák alapját képezi, mint a gépi tanulás vagy a nagy mennyiségű adat elemzése.

Hogyan használják a Big Data-t a digitális átalakulásban?

A digitális átalakulással összefüggésben a vállalatok számos célt igyekeznek elérni a nagy mennyiségű adat feldolgozásával és értékelésével:

 • Költségek csökkentése

 • Idő- és energia megtakarítása

 • A gépek kezelésének és a gyártási folyamatok végrehajtásának megkönnyítése

 • Új termékek és szolgáltatások kifejlesztése

A gyártásból nyert adatokat zökkenőmentesen integrálják a meglévő gyártási folyamatokba, hogy új következtetéseket vonhassanak le. Az intelligens technológiákkal, például a mesterséges intelligenciával és a modern szoftvermegoldásokkal kombinálva ezek az eredmények felhasználhatók a teljes gyártási lánc optimalizálására.

A dolgok internete (IoT)

Egy másik technológia, amely a digitális átalakulás előrehaladtával egyre fontosabbá válik, a tárgyak internete (IoT). A “tárgyak internetének” alapgondolata a fizikai tárgyak, például gépek, rendszerek és műszaki eszközök, valamint a virtuális dolgok hálózatba kapcsolása. Egyszerűen fogalmazva, a valós tárgyakat kibővített funkciókkal látják el, és egy digitálisan hálózatba kötött platformba integrálják, hogy képesek legyenek egymással adatokat cserélni. Ez azt jelenti, hogy a gépek és tárgyak ma már ugyanúgy képesek kommunikálni egymással, reagálni a helyzetekre és automatikusan elvégezni a feladatokat, mint az emberek.

Ahhoz, hogy ezt a technológiát alkalmazni lehessen, az eszközöket egy IoT-platformon belül sokféle érzékelővel szerelik fel, amelyek segítségével adatokat lehet rögzíteni, küldeni és fogadni. Emellett szoftvermegoldásokat és egyéb technológiákat is integrálnak, hogy a hálózatépítés a lehető leghatékonyabb legyen.

Hogyan használják a dolgok internetét a digitális átalakulásban?

Míg az intelligens otthonokban már ma is sokféle IoT-eszközzel találkozhatunk, mint például a hűtőszekrény, az intelligens garázskapu vagy a fűtési rendszer, amelyek az okostelefonon lévő alkalmazással vezérelhetők, addig az ipari termelés alkalmazási területén kifejezetten a dolgok ipari internetéről (IIoT) beszélünk.

Míg a tárgyak internetét általános gyűjtőfogalomnak tekintik, az ipari IoT a gépek ipari környezetben történő digitális hálózatba kapcsolását jelenti. Ez különösen a gyártásban biztosítja a gépek közötti zökkenőmentes kommunikációt, amely nem igényel emberi beavatkozást. Ezt gép-gép (M2M) kommunikációnak is nevezik. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy egyrészt javítsák gépeik és rendszereik teljesítményét, másrészt pedig párhuzamosan, valós időben gyűjtsék a fontos adatokat. Az eredmény automatizált folyamatok és a teljes gyártási lánc optimalizálása.

Az IIoT és a mesterséges intelligencia kombinációjával a vállalatok egy lépéssel tovább mehetnek. A digitális átalakulás e két modern technológiájának kombinálásával olyan új, intelligens megoldások jönnek létre, amelyekkel a gépek nemcsak automatizált módon, hanem önállóan gondolkodva is képesek megoldani és kezelni a feladatokat és munkafolyamatokat.

A digitális átalakulás egyéb meghatározó technológiái közé tartoznak:

Robotika

Blockchain

Nyomon követés

Automatizált irányított járművek (AGV-k)

Ipari adattér

Érzékelők és működtetők

Kognitív rádiós rendszerek

Kiterjesztett valóság (AR)

Virtuális valóság (VR)

A digitális átalakulás hatásai a termelésben – Hogyan jönnek létre versenyképes gyártási folyamatok?

A digitális átalakulás különösen a termelésben gyakorol jelentős hatást. A meglévő gyártási folyamatokat nem egyszerűen digitalizálják, hanem a gépek és alkatrészek hirtelen képesek lesznek egymással kommunikálni, és képesek lesznek önállóan és automatikusan koordinálni és végrehajtani a munkafolyamatokat. 2020-ban a német Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium (BMWi) megállapította, hogy az autóiparban a vállalatok 20%-a már használ önvezérlő rendszereket. Más iparágak is támaszkodnak már az olyan technológiákra, mint a vezető nélküli szállítórendszerek (AGV-k), a mesterséges intelligencia és más technológiák, amelyek a teljes gyártási lánc intelligens hálózatba szervezését szolgálják.

A modern technológiák képesek megkönnyíteni az üzleti folyamatokat és digitalizálni a feladatokat, és egyúttal a munkavállalók számára is fontos könnyítést jelentenek. Az automatizált rutinfeladatoknak köszönhetően, amelyeket az MI-rendszerek vagy más digitális megoldások vesznek át, a szakemberek az újonnan nyert időben fontos feladatokkal és döntésekkel foglalkozhatnak.

Hogy a termelés digitalizálása és a digitális átalakulás kezdete végül hogyan nézhet ki, azt néhány L-mobile ügyfelünk már maga is megtapasztalta. Az “L-mobile productionL-mobile ipari platform segítségével ezek a vállalatok nagy lépést tettek az okos gyár felé.

Ipar 4.0 és digitális átalakulás egy fiktív gyártó vállalat példáján keresztül

Nézzük meg a gyakorlatban egy fiktív vállalatnál, hogyan változtathatják meg a már említett technológiák a vállalatokon belüli termelési folyamatokat – és ezáltal hogyan járulhatnak hozzá a digitális átalakuláshoz.

Tegyük fel például, hogy vállalatunk biztonsági felszereléseket gyárt a fizikai munkák széles skálájához. A védőszemüvegek gyártása a mindennapi termelés része. Eddig a gyártásért felelős alkalmazottaknak maguknak kellett az üvegekhez szükséges anyagokat gépről gépre szállítaniuk. Az egyes állomásokon lévő megfelelő berendezéseket szintén kézzel kellett működtetni. A termelési folyamatot nem elemezték, és semmilyen rendszer nem gyűjtött olyan támogató adatokat, amelyek a termelés és a hatékonyság javítására alkalmasak lettek volna.

Annak érdekében, hogy a jövőben lépést tudjanak tartani a konkurens vállalatokkal, fiktív vállalatunk vezetői a termelés optimalizálása mellett döntenek. Ennek érdekében a gyártási folyamatokat alapvetően újra kell definiálni – digitális átalakulás indul. Az átalakítás után a védőszemüveg gyártási folyamata – szemléltetés céljából leegyszerűsítve – a következőképpen néz ki:

1
2
3
4
5
L-mobile, digitális átalakulás, digitalizált gyártás, gyártócsarnok, mesterséges intelligencia, automatizált munkafolyamatok
1

Az edzett védőüveghez tartozó szemüvegkeretet különböző méretekben gyártják. Ebből a célból az anyagot az 1. számú gépen ennek megfelelően dolgozzák fel.

2

A keretet ezután egy szállítószalagon keresztül a következő géphez szállítják. Ott színesre festik, és ismét automatikusan továbbítják.

3

A 3. számú gépen a keretet és a megfelelően gyártott védőüveget összeillesztik.

4

A minőségellenőrzés során egy másik gép ellenőrzi az üvegek feldolgozását.

5

Az utolsó lépésben a védőszemüvegeket becsomagolják és előkészítik a szállításra.

A legmodernebb technológiák integrációjának köszönhetően ez a gyártási folyamat most már néhány különleges tulajdonsággal is rendelkezik, mivel minden gépet előzetesen mesterséges intelligenciával szereltek fel. Ez képes folyamatosan elemezni a folyamat során gyűjtött összes adatot, és ezekből a folyamat lehetséges javításait levezetni.

Költségmegtakarítás az intelligens gyártási folyamatoknak köszönhetően

A Big Data alapján a minőségbiztosításban a mesterséges intelligenciával rendelkező gép most megállapítja, hogy a szemüveg illeszkedése változatlan maradna, ha a szemüvegkeret halántékát 3%-kal rövidebbre gyártanák. Mivel minden üzem és gép hálózatba van kapcsolva a dolgok internetén keresztül, a gép továbbíthatja ezeket az információkat a gyártási folyamaton belül az összes gépnek, hogy azok mesterséges intelligenciája meghatározhassa a lehetséges módosításokat.

Rövid idő elteltével az 1-es számú gép jelenti, hogy szemüvegenként kevesebb anyag megmunkálásával csökkenteni tudja a keret előállításához szükséges műanyag mennyiségét. Az üvegek festésére szolgáló gép ezután megerősíti, hogy ebben az esetben csökkentheti a festéshez szükséges festék mennyiségét. A szemüvegkeretek így mostantól rövidebb ideig készülnek – a végtermék minősége viszont változatlan marad. Az eredmény: a szemüvegenkénti anyagköltségek csökkennek, mivel kevesebb műanyagra és festékre van szükség. Ha feltételezzük, hogy vállalatunk naponta 1000 pár védőszemüveget gyárt, ez hosszú távon hatalmas költségmegtakarítást jelent. Mindez egy okos gyárnak köszönhetően, amelynek intelligens gépei önállóan és automatikusan képesek azonosítani az optimalizálási lehetőségeket és megoldásokat kidolgozni.

SAP a termelésben: a gyártástervezéstől a valós idejű elemzésekig

Mint korábban, a folyamatok automatizálására szolgáló új technológiák és az intelligens gépek bevezetése ellenére a termelés még mindig a vállalat összetett területe. Ezért a gyártási folyamatok állandó optimalizálásához és a sikeres termelés biztosításához továbbra is jól átgondolt és strukturált gyártástervezésre van szükség. Ezen optimalizálás keretében a rövid átfutási időkre éppúgy törekednek, mint a gyártási költségek csökkentésére, az ütemtervek betartására vagy a gyártási kapacitások folyamatos kihasználására. Mivel ez a legtöbb ipari üzemben rendkívül összetett feladat, a vállalatok ma már a termelés területén a szoftveres megoldásokra támaszkodnak, hogy hatékonyan tudjanak megfelelni egyedi követelményeiknek.

Az üzleti szoftverek terén vezető vállalatként az SAP ma számos megoldást kínál számtalan iparág bármilyen nagyságú vállalata számára – a kiskereskedelmi szektor kisvállalkozásaitól a pénzügyi szektor közepes méretű vállalatain át az orvostechnológia területén működő globális vállalatokig. A szoftvercég kínálata a klasszikus ERP-rendszeren kívül a digitalizált termeléshez szükséges modulok és megoldások széles választékát is magában foglalja a digitális gyártástervezés és -irányítás formájában.

SAP Production Planning and Control (SAP PP)

Az SAP Production Planning and Control moduljával az SAP átfogó megoldást kínál a termelés tervezéséhez és ellenőrzéséhez. A modul rendelkezik az SAP ERP rendszer összes olyan eszközével, amely a termelési folyamatok operatív, időbeli, mennyiségi és térbeli tervezéséhez szükséges. A cél: zökkenőmentes folyamatok megvalósítása a termelésben az SAP PP segítségével.

Ehhez az SAP PP modulban öt további almodul áll a felhasználók rendelkezésére, amelyekkel a digitális gyártástervezés teljes skálája lefedhető:

 • Process Industries (SAP PP-PI)

  A “Process Industries” (SAP PP-PI) segítségével leképezheti a folyamatokat a tételorientált gyártáson belül. Ezt a modult általában elsősorban a vegyipari, gyógyszeripari vagy élelmiszer- és üdítőital-ipari vállalatok használják.

 • Shop Floor Control (SAP PP-SFC)

  A “Shop Floor Control” (SAP PP-SFC) komponens lehetővé teszi, hogy a gyártási megrendeléseket az SAP rendszerből integrálja a gyártástervezésbe és -irányításba. Ez azt jelenti, hogy az anyagszükségletet, a céldátumokat vagy a szükséges erőforrásokat egy gyártási megbízás alapján határozzák meg.

 • Repetitive Manufacturing (SAP PP-REM)

  Az „Repetitive Manufacturing“ (SAP PP-REM) a sorozat- és folyamatos-gyártáson belüli gyártástervezés megvalósítására használható. Így az SAP PP-REM-et gyakran használják olyan vállalatoknál, amelyek termelését tömegtermelésre tervezték.

 • Material Requirements Planning (SAP PP-MRP)

  Az „Material Requirements Planning“ (SAP PP-MRP) modul rejti a szükséglettervezést, amely a készletek folyamatos nyomon követésével biztosítja az anyagok rendelkezésre állását.

 • Master Planning (SAP PP-MP)

  Végül, de nem utolsósorban a hosszú távú gyártástervezés a „Master Planning“ (SAP PP-MP) segítségével valósítható meg.

Ezeknek az almoduloknak köszönhetően a gyártáson belüli anyagáramlás digitálisan tervezhető, ellenőrizhető és irányítható. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni: 2028-tól vagy 2030-tól a modul már nem lesz karbantartva az SAP ERP ECC 6.0 alatt. Ezért a gyártástervezéssel összefüggésben érdemes már a korai szakaszban előkészíteni és végrehajtani az SAP S/4HANA-ra és így az SAP S/4HANA Manufacturingre való átállást.

SAP S/4HANA Manufacturing (S4M)

2015-ben az SAP bevezette az SAP S/4HANA intelligens ERP rendszert. A rendszer integrált mesterséges intelligenciával rendelkezik, és képes fejlett elemzések és gépi tanulás végrehajtására. A megoldás az SAP HANA memórián belüli adatbázison alapul, amely lehetővé teszi a nagy mennyiségű adat és a mesterséges intelligencia komplex kiértékeléseinek rendkívül gyors feldolgozását. Az SAP S/4HANA-val a piacvezető vállalat az összes üzleti terület digitális átalakulására választ adott. A nagy teljesítményű rendszer támogatja a modern Ipar 4.0 technológiákat, és így optimális alapot képez a gyártás digitalizálásához.

Az SAP S/4HANA Manufacturing révén az SAP továbbfejlesztette a házon belüli gyártástervezést is, és az új ERP-rendszerben a termelés vagy gyártás területén az SAP PP modult egyesíti. Az SAP PP-hez hasonlóan az eszköz lehetővé teszi a gyártási folyamatok átfogó tervezését, irányítását és ellenőrzését.

A modulok a következőkből állnak: “SAP Embedded Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS)”, “SAP S/4HANA Manufacturing for Planning and Scheduling” és “SAP S/4HANA Manufacturing for Production Engineering and Operations (SAP PEO)”. A modul a kapacitás- és finomhangolás-tervezésen, valamint a valós idejű elemzéseken túl többek között a gyártás adatalapú szimulációjára is használható, hogy a gyártástervezést még pontosabban lehessen végrehajtani. Az SAP S/4HANA Manufacturingben a gyártástervezés legfontosabb funkciói a következők:

 • A gyártási folyamatok automatizált ellenőrzése

 • Optimális kapacitástervezés

 • A magas termelési kapacitáskihasználtságú megrendelések priorizálása

 • A just-in-time vagy just-in-sequence folyamatok előfeltételei

 • Termelési adatok és gépiadat-gyűjtés

L-mobile, digitalizált gyártás, digitális átalakulás, gyártástervezés, SAP

SAP Manufacturing Execution (SAP ME)

Az SAP Manufacturing Execution termelésirányítási rendszerként olyan irányítási rendszerként működik, amellyel a gyártási folyamatok digitálisan koordinálhatók, felügyelhetők és automatizálhatók. Az SAP Manufacturing Execution System (MES) modulja az SAP ERP és az SAP S/4HANA rendszerbe is integrálható. A cél a gyártás hatékonyságának hosszú távú növelése. A gyártási folyamatok irányítása és nyomon követése mellett ez a gyártással kapcsolatos dokumentumok digitalizálásával, egy integrált PDC és MDC által, valamint az összes fontos gyártási kulcsadat átlátható nyomon követése révén is megvalósul – a rendelési adatoktól a minőségbiztosításig és a konkrét folyamatadatokig.

SAP Plant Connectivity (SAP PCo)

A termelési rendszerek és az üzleti szoftvermegoldások közötti interfészként az SAP PCo összekapcsolja a termelésben lévő összes objektumot, például a gyárakat vagy a szerszámokat az olyan rendszerekkel, mint az SAP ME vagy az SAP ERP rendszer. Az SAP Plant Connectivity segítségével azonban a szoftvergyártók széles körének külső megoldásaival való adatcsere is megvalósítható a termelésben. Ez azt jelenti, hogy a modul segítségével digitálisan kezelhetők az üzemállapotok, és a fontos folyamatadatok továbbíthatók a megfelelő objektumokhoz az úgynevezett üzemi szinten. A gépek, anyagok és szerszámok így zökkenőmentesen hálózatba vannak kapcsolva egymással a termelésben – ez teszi az SAP PCo-t az Ipar 4.0 központi építőelemévé az SAP rendszerterületen belül.

SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP DMC)

Digitális gyártás az SAP-val a felhőben – pontosan ezt hozta az SAP a piacra az SAP Digital Manufacturing Clouddal. A három komponensből álló Manufacturing Execution, Manufacturing Insights és Manufacturing Network felhőalapú megoldás digitális megoldást kínál a gyártási folyamatok sikeres ellenőrzésére, végrehajtására és nyomon követésére a saját vállalaton belül és kívül egyaránt. A rendszer így képes összekapcsolni az üzleti rendszereit a termeléssel.

Míg a vállalatok az Execution komponenssel megvalósíthatják termelésük végrehajtását és nyomon követését, addig az Insights modullal vizuális jelentéseket készíthetnek az összes fontos termelési mutatószámról. Végül, de nem utolsósorban a Manufacturing Network központi platformként szolgál az ügyfelek és a szolgáltatók közötti együttműködéshez.

SAP Business Technology Platform (SAP BTP)

Az SAP Business Technology Platformmal az SAP olyan modern felhőalapú platformot biztosít, amely lehetővé teszi a vállalatok számára az intelligens üzleti folyamatok bevezetését és hálózatba szervezését, valamint a digitális átalakulás előmozdítását. A vállalatnál összegyűjtött adatokat a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell feldolgozni, és felhasználni a folyamatok optimalizáláshoz. Ehhez a platform négy technológiai területet biztosít, amelyeken a vállalatok az egyéni igényeiknek megfelelő alkalmazásokat kezelhetik.

 • Adatbázis és Adatkezelés

  A különböző adatbázis- és adatkezelési megoldásokkal a vállalaton belül a legkülönbözőbb forrásokból származó adatok optimálisan hálózatba kapcsolhatók és ellenőrizhetők az SAP BTP-n keresztül. Maga az SAP különböző adatbázisokat, irányítási rendszereket és bővítményeket biztosít erre a célra. A legismertebb adatbázisok minden bizonnyal az SAP HANA és a felhőalapú megoldás, az SAP HANA Cloud.

 • Üzleti elemzések

  Az összes összegyűjtött adatot végül sikeresen elemezni kell, hogy a jövőbeli folyamatokra vonatkozó meglátásokat és megoldásokat lehessen generálni. Ezért az “Analytics” terület az SAP Business Technology Platform központi magja. A modern technológiák, például a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás vagy az üzleti intelligencia funkciók segítségével pontos elemzéseket lehet végezni, és az eredményeket napi szinten lehet megjeleníteni a vállalatnál. Az SAP az üzleti intelligencia területén saját megoldásaival – például az SAP Analytics Cloud az üzleti intelligenciához (BI), az adattárházakhoz és a vállalati tervezéshez – szintén ígéretes alapot kínál a felhasználóknak az érdemi kiértékelésekhez.

 • Alkalmazásfejlesztés

  Minden vállalat egyedi, és különböző alkalmazásokat igényel a digitális átalakulás megvalósításához. Annak érdekében, hogy az intelligens vállalatok bármikor dinamikusan hozzáigazíthassák a rendszereket és megoldásokat az aktuális követelményekhez, az SAP Business Technology Platform az alkalmazásfejlesztési és alkalmazásintegrációs területével lehetőséget biztosít a telepített alkalmazások hálózatba kapcsolására és szükség szerinti bővítésére.

 • Intelligens technológiák

  Az SAP intelligens technológiák alkalmazásával teszi teljessé az SAP Business Technology Platform kínálatát. Központi eszközként lehetőséget nyújt olyan alkalmazások üzleti folyamatokba történő integrálására, mint az SAP Internet of Things vagy az SAP Conversational AI.

  Az SAP BTP az SAP-alkalmazások hálózatba kapcsolásán kívül számos harmadik féltől származó megoldás integrálható a rendszerbe. Az SAP Business Technology Platform alapelve változatlan: a vállalatok a központi platformon keresztül megtekinthetik, kezelhetik és feldolgozhatják a különböző forrásokból származó adatokat, részletesen elemezhetik azokat, és fontos betekintést nyerhetnek a folyamatok optimalizálásához és a sikeres jövőhöz.

Az L-mobile ipari platform: Mobil támogatás az Ön SAP moduljaihoz a termelésben az L-mobile production segítségével

Milyen lenne, ha az SAP gyártástervezés átfogó funkcionális lehetőségeit mozgásban is ki tudnánk használni, hogy a gyártási folyamatokat a gyártás bármely pontjáról optimalizálni tudjuk, és értékteremtő módon tudjuk megtervezni?

Az L-mobile production mobil gyártási megoldással pontosan ezt tesszük lehetővé. A digitalizált gyártás specialistáiként célunk, hogy gyártási folyamatait gyorsabbá, hatékonyabbá, mobilabbá és optimalizáltabbá tegyük. Moduláris MES-rendszerként az L-mobile production kiegészíti az Ön SAP ERP rendszerét, és zökkenőmentesen összekapcsolható megoldásokat biztosít a gyártási folyamat mentén – amely rugalmasan bővíthető további gyártási megoldásokkal, például az L-mobile e-Kanban vagy a helymeghatározási technológiákkal.

Az L-mobile ipari platform működés közben hozzáfér az SAP ERP rendszer adatbázisához, és így a legfontosabb funkciók mobil és digitális kiterjesztését képezi. Így az L-mobile megoldással minden egyetlen forrásból, homogén rendszerterületen valósítható meg. A teljes átláthatóság, az egyedi konfiguráció és az ERP-független megoldás mellett számos egyéb előnyben is részesül. Fedezze fel moduláris MES-ünket innovatív technológiai megoldásokkal kombinálva az intelligens gyárakban, és kezdje el a termelés digitális átalakítását az SAP és az L-mobile segítségével.

Hogyan valósítható meg a digitális átalakulás a termelésben az SAP és az intelligens technológiák segítségével?

Ha úgy döntött, hogy a digitális átalakulás keretében digitalizálja termelését, és ezzel biztosítja versenyképességét a jövőre nézve, akkor ezt egy sikeres átalakulási stratégiával lépésről lépésre megvalósíthatja. Mert mint már tudjuk, a digitális átalakulás nem egyszeri feladat, hanem egy folyamatos projekt, amelyben újra és újra új optimalizálási lehetőségeket fedeznek fel, és amely folyamatosan fejlődik. A megfelelő stratégiával egy részletes tervet határoz meg a vállalat számára, amelyben leírja, hogyan tudja strukturáltan megközelíteni a digitális-, illetve a teljes üzleti átalakulással kapcsolatos kihívásokat. Ehhez négy központi lépés határozható meg.

Tűzzön ki célokat: Mit kell elérni a digitális átalakulással a termelésben?

Első lépésként tisztázni kell, hogy mit jelent a “digitális átalakulás” a vállalat számára. Határozza meg a tervezett átalakítás okát: Miért kell átalakítani a gyártást? Milyen működési előnyökkel jár a projekt, és milyen célokat követ az átalakítási stratégiával? Mindenekelőtt a vállalat stratégiai céljait kell figyelembe venni. Csak világosan meghatározott célokkal lehet sikeres stratégiát kidolgozni a vállalat stratégiai pozícionálására a jövőre nézve és a digitális átalakulás megvalósítására. Mert ez nem az új technológiák bevezetésével, hanem a vállalati stratégia holisztikus átalakításával lesz sikeres.

Az átalakítási stratégia kidolgozása

A célok kitűzése után a következő lépés a termelés jelenlegi állapotának és a meglévő termelési folyamatoknak az elemzése. Az eredmények alapján Ön képes lesz megfelelő átalakítási stratégiát kidolgozni vállalata számára. Tegye fel magának többek között a következő kérdéseket az AKTÍV elemzés során:

 • Mit digitalizálnak jelenleg a termelésben?

 • Szükség van-e új szoftvermegoldásokra a digitalizált folyamatok követelményeinek teljesítéséhez?

 • Melyek a legfontosabb termelési folyamatok, és melyeket kellene először digitalizálni és átalakítani?

 • Hány alkalmazott rendelkezik már a megfelelő digitális készségekkel? Hány alkalmazottat kell majd később betanítani?

 • Milyen technológiák támogathatják a termelést a kitűzött célok eléréséhez?

 • Milyen előfeltételei vannak a megfelelő technológiák integrálásának?

Különösen a gyártás átalakítása, valamint a folyamatok és munkafolyamatok optimalizálása terén sok vállalat törekszik arra, hogy legalább részben megvalósítsa az intelligens gyárat. SAP intelligens gyár példánkban megmutatjuk, hogyan nézhet ki egy ilyen intelligens gyár, ha vállalatában az SAP ERP rendszerre támaszkodik, amelyet innovatív technológiai és szoftvermegoldások egészítenek ki.

A kulturális változás mint döntő tényező

Az üzleti és technológiai szempontok mellett a digitális átalakulás sikeres megvalósítása szempontjából különösen fontos, hogy a vállalat dolgozóit a kezdetektől fogva bevonjuk a folyamatba. Ez azért van így, mert a vállalati átalakulást kísérő kulturális változás nem ritkán az az ok, amely az átalakulás késedelméhez vezet. A munkavállalókba hosszú évek alatt berögzült munkafolyamatok és szokások néha mélyreható változásokra kényszerülnek. Nem minden munkavállalónak könnyű ezeket a változásokat gyorsan végrehajtani.

Ezért fontos, hogy a teljes csapatot időben optimálisan felkészítsük, és minden alkalmazottat már a korai szakaszban bevonjunk. Ez azt is jelenti, hogy a lehető leghamarabb meg kell vizsgálnia, hogy rendelkezik-e megfelelő készségekkel a digitalizáció területén. Egyrészt fontos a vállalat számára, hogy alkalmazottai később sikeresen tudják alkalmazni az új technológiákat és a digitalizált folyamatokat. Másrészt már a tervezési fázisban konzultáljon a digitális átalakulás, a változásmenedzsment és a kívánt technológiák szakértőivel.

Az átalakítási stratégia végrehajtása

A kidolgozott stratégiával fokozatosan megvalósítja a digitális átalakulást a termelésben. A folyamatok és kulturális szokások átalakítása és újratervezése mellett az intelligens technológiák bevezetése is fontos része az átalakulásnak. Miután már elemezte és rögzítette stratégiájában a termelés TÉNYLEGES állapotát, intenzíven foglalkoznia kell azzal, hogy a digitális átalakulás céljainak elérése érdekében milyen technológiák és megoldások támogathatják vállalatát a jövőben.

Megfelelő technológiák és megoldások integrálása az intelligens termeléshez

Egyrészt fontos szerepet játszik a szükséges szoftver. Az olyan gyártási megoldások, mint az SAP S/4HANA Manufacturing vagy az SAP Business Technology Platform ideális alapot biztosítanak a vállalatok számára a gyártási folyamatok digitális és optimalizált kezeléséhez, valamint intelligens technológiákkal való kiegészítéséhez. Az in-memory technológiának köszönhetően a legújabb SAP-alkalmazások különösen nagy teljesítményűek, és kiválóan alkalmasak a technológiák rendszerbe történő integrálására.

Vessen részletes pillantást a különböző SAP-alkalmazások funkcióira és lehetőségeire, hogy kiválaszthassa az Ön igényeinek legmegfelelőbbet. Gyakran van értelme az SAP-rendszert más külső szoftvermegoldásokkal, például az L-mobile “L-mobile production” ipari platformmal bővíteni. A digitális gyártási megoldás lehetővé teszi, hogy az SAP ERP rendszerének összes funkcióját és eszközét ne csak helyhez kötött, hanem mobil módon is használhassa. Ez megkönnyíti a gyártási folyamatok bárhonnan történő vezérlését és kezelését.

Az ERP-megoldás, a termelési adatgyűjtés vagy a mobil termelési megoldás formájában rendelkezésre álló alapszoftverek mellett a megfelelő intelligens technológiák kiválasztása fontos része a gyártás átalakítási stratégiájának. Ilyen technológiákra van szükség az összetett és nagy mennyiségű adat feldolgozásához és értékeléséhez, valamint az automatizált és átlátható gyártási folyamatok megvalósításához. Az olyan technológiák, mint a gépi tanulás, a robotika vagy a dolgok ipari internete (IIoT) megfelelő integrálásával Ön a termelésen túl a teljes értékláncot is sikeresen hálózatba tudja kapcsolni: a megrendeléstől a gyártáson át a szállításig.

Nyilvánvaló, hogy ezeket az egyedi technológiai projekteket gyakran nehéz önállóan megvalósítani. Ezért a hatékony és gyorsabb értékteremtés érdekében vegye igénybe az Ön átalakítási stratégiájához illeszkedő külső partnerek szakértelmét. Feltétlenül tegye fel magának a kérdést, hogy a partner hosszú távon támogatni tudja-e Önt stratégiai céljainak elérésében. Az üzleti folyamatok optimalizálásának szakértőjeként az L-mobile-nál kompetens csapattal rendelkezünk, amely széles körű szakértelemmel rendelkezik a digitális átalakulás, a termelési folyamatok digitalizálása, az Ipar 4.0 és a megfelelő hardveres megoldások témakörében. Forduljon bátran szakértőinkhez, és közösen kidolgozzuk a megfelelő stratégiát az SAP-hoz kapcsolódó termelés átalakítására.

Folyamatos értékelések és kiigazítások

Mivel a digitális átalakulás egy folyamat, fontos, hogy rendszeres visszajelzési hurkokat alakítsunk ki, és szorosan elemezzük a termelésben elért eredményeket. Az előre meghatározott KPI-k (Key Performance Indicators, kulcsfontosságú teljesítménymutatók) segítségével a fejlemények szorosan nyomon követhetők, további optimalizálási lehetőségek azonosíthatók be, és a kiigazítások időben elvégezhetők. A folyamat részeként a jövőben is új lehetőségek nyílnak majd a digitalizáció és a hálózatba kapcsolás előmozdítására a termelésben és az egész vállalaton belül.

A digitális átalakulás előnyei

Valós idejű adatok és elemzések generálása a kulcsfontosságú üzleti döntések meghozatalához

A gyártási folyamat hatékonyságának növelése

Folyamatos adatgyűjtés és adattovábbítás intelligens platformokon keresztül

Értelmes prediktív karbantartás a termelésben

A digitális megoldások biztosítják a versenyképességet a jövőre nézve

Új stratégiák, termékek és üzleti modellek valósíthatók meg.

A gyártási folyamatok automatizálása

Fokozott termelékenység

Az ügyfélszolgálat javítása

A gépek és berendezések hatékony használata

Kevesebb váratlan esemény és hiba a termelésben

Alacsonyabb költségek, kevesebb idő

A digitális átalakulást támogató innovatív technológiák

A már említett intelligens technológiákon kívül az Ipar 4.0 kora számos más olyan technológiát is felvonultat, amelyek támogatást nyújthatnak a termelésben és előmozdíthatják a digitális átalakulást. Különösen a gyártástervezés, az anyagáramlás, a nyomon követés, az adatgyűjtés és -értékelés területén lehet ennek eredményeként egyszerű, átlátható és részben automatizált folyamatokat létrehozni. Fedezze fel, milyen sokféle lehetőség áll rendelkezésére modern megoldásainkkal az intelligens gyár felé vezető úton.

© Copyright 2024 - L-mobile | mobil szoftvermegoldások