Flyer – L-mobile production

Flyer – L-mobile production HU

Tervezés, irányítás és ellenőrzés magasabb színvonalon, hatékonyabban

Az L-mobile IPAR 4.0 koncepciója elsősorban a változásokra való nyitottságot, a hatékony erőforrás kihasználást, valamit az üzleti partnerek értékteremtő folyamatokba történő bevonását jelenti.
A hatékony folyamatirányítás egyik legfontosabb eleme a gépekből, berendezésekből származó adatok valós idejű gyűjtése, megjelenítése és kiértékelése. A gyártás pillanatnyi állapota, hatékonyságának szintje így bármikor átlátható, ellenőrizhető.

A könnyen áttekinthető központi termelésfelügyeleti konzolnak köszönhetően a termelékenységi jelzőszámok értelmezhetővé és javíthatóvá válnak. Egy előjelző rendszer azonnal figyelmeztet, ha a tervezett termelékenységét túllépi a rendszer.