Az L-mobile tudásbázis:

Leltár

Mi is a leltár?

A számvitelben a leltár egy vállalat összes eszközének és tartozásának leltározását írja le. Ezért a könyvelés és a számvitel fontos része, és megmutatja, hogy az üzleti év elején és végén milyen tárgyi eszközök és immateriális javak léteznek.

Három különböző leltározási eljárás létezik:

A tárgyi leltárban a készletellenőrzést számlálással, méréssel rögzítik, míg az immateriális javakat, mint például a szabadalmak, licencek vagy tartozások, a könyv szerinti leltárban egyenlegjegyzékek formájában rögzítik. A befektetett tárgyi eszközöket a beszerzési vagy előállítási költségek alapján tartják nyilván a befektetett eszközök leltárában. Itt fontos, hogy az értékcsökkenést azokra a tételekre kell elszámolni, amelyek idővel veszítenek az értékükből.

A vállalaton belüli leltározás pontos jogi szabályozás alá esik, amelyet a kereskedelmi törvénykönyv határoz meg. Itt különböző leltározási eljárások alkalmazhatók.

ERP-specifikus leltározási folyamat

Leltár | az L-mobile warehouse ready for Infor COM alapmodul egyik funkciója

Az L-mobile warehouse szoftvermegoldás támogatja a tárhelyenkénti leltározást, és a raktáros számára a PDA-ján kijelzi az számlálólistákat. Csak be kell olvasnia a cikkszámokat vagy a raktárpolcokat, és beírni az eszközbe a megszámolt mennyiséget.

Leltár | az L-mobile warehouse ready for proALPHA kiegészítő modul egyik funkciója

A leltár a készletkorrekciókhoz elvégzett könyveléseket jelenti. Ennek során a raktárak raktárkészleteit ellenőrzik – ide értve a kaotikus tárhelyeket is. Ezután az eltéréseket a proALPHA-rendszerben rögzített raktárkészletek (célkészletek) és a ténylegesen rendelkezésre álló raktárkészletek (készletek) közötti eltéréseket megállapítják, és a célkészletek készletkorrekcióját – tehát a leltáreltéréseket mutató leltári tételeket – automatikusan lekönyvelik a proALPHA ERP-rendszerben. Továbbá a leltár során elvégzett készletkorrekció a pénzügyi könyvelés készletszámláira is lekönyvelhető úgy, hogy a proALPHA-leltáron belül egy könyvelés lesz létrehozva.
Ez az eljárás nem foglalja magában a külső raktárakban lévő raktárkészletekre vonatkozó leltári tételeket. Mivel ezek a raktárkészletek nem a saját vállalathoz tartoznak, ezért nem szerepelnek a pénzügyi könyvelésében és költségszámításában.

Funkcióleírás

Leltár | az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics alapmodul egyik funkciója

Microsoft Dynamics NAV-ban és MS Dynamics 365 Business Central-ban a leltárnál két könyvelési lehetőség van. Napló alapú leltár, illetve megbízás alapú leltár és leltárfelvétel.

Funkcióleírás

Leltár | az L-mobile warehouse ready for MS Dynamics alapmodul egyik funkciója

Microsoft Dynamics NAV-ban és MS Dynamics 365 Business Central-ban a leltárnál két könyvelési lehetőség van. Napló alapú leltár, illetve megbízás alapú leltár és leltárfelvétel.

Funkcióleírás

Leltár | az L-mobile warehouse ready for ALPHAPLAN egyik funkciója

A raktárkészlet ellenőrzéséhez, illetve kezeléséhez használja az L-mobile warehouse for ALPHAPLAN szoftvermodul „Leltár” funkcióját. A raktárosok PDA-készülékükön megtekinthetik a leltárlistákat a leltározás dátumával és a tárhellyel együtt. A leltárpozíciók felírása helyett azok szkennelésre kerülnek ennek a funkciónak a segítségével, és a megszámlált mennyiséget WLAN-on keresztül továbbítják az ALPHAPLAN leltárlistájába. Így csökkenti a hibás adatbevitelt, és felgyorsítja a leltározási folyamatot.

Funkcióleírás

SAP leltár | az L-mobile warehouse ready for SAP szoftvermegoldás kiegészítő modulja

Az L-mobile warehouse ready for SAP számos leltározási módot támogat. Az éves leltárnál a raktárosok a számlálólistákat PDA-készülékükön látják. Csak be kell olvasniuk a cikkszámokat vagy a tárhelyeket, és beírni a megszámolt mennyiséget. Ha túl nagy az eltérés a célmennyiséghez képest, a raktárost utánszámolásra szólítják fel. Folyamatos leltár, illetve nulla/kis mennyiségekről vezetett leltár esetén a raktárosnak árukivételkor akkor is meg kell adnia a megszámlált mennyiséget, ha a könyvelés szerinti mennyiség nulla vagy nagyon alacsony érték.

Funkcióleírás

Leltár elvégzése teljesen papír nélkül. Az SAP Business One rendszeréhez kiegészítőként hozzáadott raktárszoftverrel a leltárazást mobil eszközökkel lehet elvégezni. Először a készletgazdálkodási rendszerből minden adat feltöltésre kerül a kézi eszközre, ahol feldolgozhatja azokat. Amikor megtörtént minden áru / cikk megszámlálása, akkor ezek az információk valós időben visszaküldésre kerülnek az SAP Business One rendszernek.

Miért van szükség leltárra?

Alapvetően gyorsan felmerül a kérdés: Miért van szükség egyáltalán leltárra?

Van egy fontos oka a leltározás elvégzésének. Csak az összes eszköz és tartozás rögzítésével lehet összehasonlítani a célkészleteket a tényleges készletekkel. Ha a leltár azt mutatja, hogy egy tétel tényleges készlete alacsonyabb, mint amennyinek a könyvelés szerint lennie kellene, akkor leltárkülönbözetről van szó.

Leltározás nélkül nem lehetett volna azonosítani ezt a különbséget a célérték és a tényleges érték között. Nem csoda tehát, hogy a számviteli célú leltározást törvény írja elő. De melyek a leltározás jogi keretfeltételei?

L-mobile wiki leltár

Mi a leltározás jogalapja?

L-mobile wiki leltár

A magyar számviteli törvény (2000. évi C törvény) alapján minden vállalatnak kötelezően leltárt kell készítenie az éves pénzügyi kimutatáshoz. A leltár ezért a megfelelő könyvelés bizonyítékának minősül. De mi történik, ha nem veszünk leltárt?

Ez az a pont, ahol kritikussá válik: mivel leltár és így megfelelő könyvelés nélkül az adóhivatal megbecsülheti a vállalat nyereségét. Ez ahhoz vezethet, hogy sokkal több adót kell fizetni, mint amennyi a megfelelő könyvelés esetén esedékes lenne. A leltározást tehát nem pusztán pluszkiadásnak kell tekinteni, hanem egy olyan eszköznek, amellyel nem kell túl sok adót fizetni, és pontosabban lehet gazdálkodni.

Melyek a különböző leltártípusok?

 • Fordulónapi leltár

  A fordulónapi leltározás esetében a raktárban lévő összes készletet mennyiségileg a pénzügyi év végén egy meghatározott napon rögzítik, ahogyan azt a kereskedelmi törvénykönyv előírja. A leltározást a mérlegfordulónaphoz közel kell elvégezni. A számlálásban tíz nappal az említett időpont előtt és tíz nappal utána is lehet késleltetni. A leltárban ezen időszakon belül bekövetkező minden változást a mérleg fordulónapjáig visszafelé vagy előre kell számítani.

  A referencia-időponti leltár előnye a nagy pontosság és a referencia-időponti leltárra vonatkozó későbbi elő- vagy utólagos számítások viszonylag kis ráfordítása. A legnagyobb hátrány viszont az, hogy nagy mennyiségű személyzetre és időre van szükség ahhoz, hogy minden tételt megszámláljanak, megmérjenek vagy lemérjenek egy-egy fordulónapon, illetve rögzítsenek a könyv szerinti leltárban.

 • Folyamatos leltár

  Az folyamatos leltározás során a készleteket, valamint az összes hozzáadást és eladást folyamatosan rögzítik és dokumentálják a folyó üzleti év során. Mivel manapság minden leltárszámlálás úgyis leltárszámlálásnak minősül, csak azoknál a raklapoknál kell a számlálást elindítani, amelyeknél a leltározás időpontjáig az utolsó leltározás több mint egy évvel ezelőtt történt.

  A folyamatos leltár egyik változata a nulla/alacsony mennyiségű leltár. Itt a raktáros mindig számolásra szólítja fel a raktárosokat, ha a könyvekben lévő mennyiség nulla vagy nagyon alacsony. Előnye, hogy minimális erőfeszítéssel a tételek nagy része már az év végére megszámlálásra kerül, ami növeli a készletbiztonságot.

 • Szúrópróbaszerű leltár

  A szúrópróbaszerű leltár során a leltárt gondosan kiválasztott és reprezentatív mintákra korlátozzák. Ennek az eljárásnak a célja, hogy a lehető legkisebb hibával becslést készítsen a készletről.

Leltár – Megfelelő szoftvermegoldások a raktár számára

© Copyright 2022 - L-mobile | mobil szoftvermegoldások