Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

(energiaköltségek növekményéhez kapcsolódó támogatás és energiahatékonysági beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítő támogatás)
Beadási határidő Előzetes regisztráció 2022. október 20. és 2022. december 15. között

Benyújtás: 2022. október 20-tól 2022. december 26-ig.

Támogatás formája A. Komponens

Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére.

B. Komponens

Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás.

Keret Az energiaköltség-növekmények támogatására 2022. évre rendelkezésre álló forrás 75.000.000.000 Ft,

azaz hetvenöt milliárd forint.

A kkv-k energiahatékonysági beruházásainak önerejéhez nyújtott támogatásra 2022. évre 25.000.000.000 Ft, azaz huszonöt milliárd forint.
Támogatás összege A 2021. október, 2021. november és

2021. december, illetve a 2022.

október, 2022. november, 2022. december hónapokra kiszámolt gáz- és villamosenergia-ár különbözetének 50%-a, de max. 500.000 eurónak megfelelő forintösszeg, csekély összegű támogatás esetén vállalkozásonként (az előző három év vonatkozásában) maximum 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A beruházás hitellel érintett nettó összköltségéhez kapcsolódó maximum 15% önerő kiegészítő vissza nem térítendő támogatás, válságtámogatás esetén      vállalkozásonként max. 500.000 eurónak megfelelő forintösszeg, csekély összegű támogatás esetén vállalkozásonként (az előző három év vonatkozásában) maximum 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Jogosultak Azok a vállalkozások, amelyek:

·         regisztráció időpontjában KKV-nak minősülnek;

·         fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik;

·         számlával igazolni tudják, hogy a 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevétele 3 százalékát;

·         2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;

·         Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek (magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült költségei támogathatóak).

Támogatható tevékenységek A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz-, villamosenergia és távhő havi átlagárak növekményei, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással. A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a   (önerő kiegészítésként).
Elszámolható

költségek

Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi

energiaköltség növekmények (földgáz, villamosenergia, távhő és üzemanyag- felhasználás) fedezésére (hónapokra külön-külön benyújtható)

A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a

·         ingatlan vásárlás, építés, fejlesztés

új vagy használt kis- és nagyhaszon gépjárművek (vontatmányaik) beszerzése

·         egyéb gépek, berendezések vásárlása

·         beruházáshoz kapcsolódó

·         forgóeszköz-beszerzés (legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig)

Vállalási feltételek ·         a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023 III. negyedév végére, és

·         végrehajt legalább egy energiahatékonysági beruházást legkésőbb 2024. december 31. napjáig. A beruházás üzembe helyezéséről a

Kedvezményezett köteles a Támogatót értesíteni.

Kizáró okok B Komponens esetében nem jogosult támogatást igényelni az a vállalkozás, amely:

·         nem rendelkezik hatályos támogatói okirattal az energiaköltség-

növekmény támogatására vonatkozóan és a hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg.

Biztosíték A támogatói okirat biztosítékaként a Kedvezményezett a támogatási összeg

100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.

A támogatás biztosítéka a Kedvezményezett által benyújtott felhatalmazó levél.

 

Az L-mobile digitalizált raktári megoldásai azok számára is nyújtanak újdonságot, akik már használnak vonalkódot a raktárban, és azok számára is, akik még nem. A vonalkód önmagában Ipar 3.0 –s technológiának tekinthető. A gyáron belüli anyagáramlás adminisztrációja ma már elképzelhetetlen valamilyen vonalkód használatára épülő szoftveres támogató rendszer nélkül. De ez csak az első lépés. A meghirdetett pályázat keretén belül szintet léphet az Ön vállalata is az L-mobile RFID, pick-by-light, e-papír, e-kanban, yard management megoldásainak a használatával.

20 év és 600 raktári projekt tapasztalatával a hátunk mögött örömmel osztjuk meg Önökkel is tapasztalatainkat.

„Ami nem mérhető, az nem ellenőrizhető.”  A gyártási folyamatok tervezésétől (APS), végrehajtásáig  és nyomon követéséig  (MES) az L-mobile az Önök Vállalatirányító  rendszerével (ERP) összeköttetésben teszi hatékonyabbá és olcsóbbá a gyártást. Ehhez használjuk a gépi és üzemi(operátori) adatgyűjtést vagy igény esetén  RFID, Bluetooth Low Energy (BLE) , Ultra Wide Band (UWB) technológiákra épülő beltéri helymeghatározó rendszereket, leegyszerűsítve a termékek állapot és helyváltoztatásához kötődő könyveléseket. Ha pedig az Önök ERP rendszerre a gyártás véges kapacitásokkal történő tervezésében szorul támogatásra, akkor erre ott az L-mobile APS megoldásunk.

A berendezések hatékony  karbantartása nem csak a jó szakembereken múlik,  hanem azon is, hogy milyen eszközök segítik a szakemberek munkáját? Az L-mobile Szerviz Management megoldása digitális munkalappal, ellenerőző listákkal segíti az elvégzett munkák egyszerűbb adminisztrációját. A grafikus tervezőtáblával, térképnézettel, képzettségi mátrixszal  pedig az elvégzendő munkák tervezése egyszerűsödik le és válik áttekinthetővé. Természetesen ebben az esetben is valós idejű ERP kapcsolattal.